11/2019

Obstarávateľ
 • Názov: Mestská časť Bratislava-Rača
 • IČO: 00304557
Úspešný uchádzač
 • Názov: Ing. Lukáš Hučko
 • IČO: 47644575
 • Adresa:Štefánikova 1177/96, 908 01 Kúty
 • Celková suma:0,00 €
Informácie o zákazke
 • Číslo obstarávania: 11/2019
 • Predmet: Oprava chodníka v MŠ Barónka a terasy v MŠ Gelnická
 • Opis predmetu zákazky:Predmetom obstarávania je výmena asfaltového chodníka za zámkovú dlažbu v MŠ Barónka
  a výmena dlažobných kociek na terase v MŠ Gelnická za zámkovú dlažbu v mestskej časti
  Bratislava – Rača
 • Typ: Zákazka podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z.
 • Poznámka:
 • Dátum zverejnenia:19.06.2019
Termíny
 • Predloženia ponuky: 01.07.2019
 • Otvárania ponúk - ostatné:
 • Otvárania ponúk - kritéria:
Dokumenty verejného obstarávania
Názov Dátum Typ - veľkosť
[category]
vyzva_dlazba 19.06.2019 pdf - 179.79 kB
priloha1_VV_MSBaronka 19.06.2019 xlsx - 12.32 kB
priloha2_VV_MSGelnicka 19.06.2019 xlsx - 12.55 kB
priloha3_CestneVyhlasenie 19.06.2019 pdf - 201.09 kB
priloha4_navrh_zmluva 19.06.2019 pdf - 260.02 kB
Tlačiť