1/2019

Obstarávateľ
 • Názov: Mestská časť Bratislava-Rača
 • IČO: 00304557
Úspešný uchádzač
 • Názov:
 • IČO:
 • Adresa:
 • Celková suma:0,00 €
Informácie o zákazke
 • Číslo obstarávania: 1/2019
 • Predmet: Kúpa a dovoz priehľadných plastových vriec modrej a žltej farby - Zrušené
 • Opis predmetu zákazky:Predmetom obstarávania je kúpa a dovoz priehľadných plastových vriec modrej a žltej farby na zber papiera a plastov z rodinných domov v Mestskej časti Bratislava-Rača, a to:

  a) Vrecia priehľadné modré, určené na zber odpadu, ktorý je zaradený podľa vyhlášky MŽP SR č. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov v znení zákona č. 320/2017 Z. z. (ďalej len „Katalóg odpadov“) ako druh odpadu č. 20 01 01 - papier a lepenka:
  1. rozmer: 700 mm x 1100 mm,
  2. hrúbka: 20-40 mikrónov.
  3. objem: 120 litrov,
  4. balené v rolách po 25 ks,
  5. počet roliek: 1500 ks.

  b) Vrecia priehľadné žlté. určené na zber odpadu, ktorý je zaradený podľa katalógu odpadu ako druh odpadu č. 20 01 39 - plasty:
  1. rozmer: 700 mm x 1100 mm.
  2. hrúbka: 20-40 mikrónov,
  3. objem: 120 litrov,
  4. balené v rolách po 25 ks,
  5. počet roliek: 1500 ks.
 • Typ: Zákazka podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z.
 • Poznámka:
 • Dátum zverejnenia:26.03.2019
Termíny
 • Predloženia ponuky: 08.04.2019
 • Otvárania ponúk - ostatné:
 • Otvárania ponúk - kritéria:
Dokumenty verejného obstarávania
Názov Dátum Typ - veľkosť
[category]
Výzva na predloženie cenovej ponuky 26.03.2019 pdf - 167.99 kB
Tlačiť