12/2019

Obstarávateľ
 • Názov: Mestská časť Bratislava-Rača
 • IČO: 00304557
Úspešný uchádzač
 • Názov: Fischer bau, s.r.o.
 • IČO: 46130055
 • Adresa:Lazaretská 31, 811 09 Bratislava
 • Celková suma:0,00 €
Informácie o zákazke
 • Číslo obstarávania: 12/2019
 • Predmet: Stavebné úpravy ZŠ Tbiliská
 • Opis predmetu zákazky:Predmetom obstarávania sú stavebné úpravy pre rozšírenie kapacity základnej školy Tbiliská 4 nachádzajúcej sa v intraviláne mestskej časti Bratislava, k.ú. Rača podľa PD, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tejto výzvy.
  Predmetom stavebných úprav sú priestory na 2NP a to konkrétne v bloku B2 a v bloku B3.
  Realizáciou stavebných úprav sa dosiahne dispozičné preriešenie vnútorných kancelárskych a učebných priestorov na 2NP.
  Predmetom riešenia, nie je celá plocha v oboch blokoch, ale len jej časť, vrátane novej elektroinštalácie, osvetlenia a ZTI.
 • Typ: Zákazka podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z.
 • Poznámka:
 • Dátum zverejnenia:26.06.2019
Termíny
 • Predloženia ponuky: 04.07.2019
 • Otvárania ponúk - ostatné:
 • Otvárania ponúk - kritéria:
Dokumenty verejného obstarávania
Názov Dátum Typ - veľkosť
[category]
vyzva_ZSTbiliska_upravy 26.06.2019 pdf - 168.71 kB
PD_ZSTbiliska_upravy 26.06.2019 zip - 22.14 MB
priloha1_Výkaz výmer 26.06.2019 zip - 75.33 kB
priloha2_CestneVyhlasenie 26.06.2019 pdf - 125.37 kB
priloha3_navrh_zmluva 26.06.2019 pdf - 214.23 kB
Tlačiť