12/2020

Obstarávateľ
 • Názov: Mestská časť Bratislava-Rača
 • IČO: 00304557
Úspešný uchádzač
 • Názov: VDM SLOVAKIA s.r.o.
 • IČO: 47032197
 • Adresa:Budovateľská 209, 900 46 Most pri Bratislave
 • Celková suma:0,00 €
Informácie o zákazke
 • Číslo obstarávania: 12/2020
 • Predmet: Údržba pieskovísk v správe Mestskej časti Bratislava–Rača
 • Opis predmetu zákazky:Predmetom obstarávania je údržba pieskovísk na území MČ Rača, a to na 15-tich verejných detských ihriskách, pieskovisku v 4 materských školách a pieskovisku v detských jasliach v nasledovnom rozsahu:
  1. vyťaženie starého piesku alebo kamienkov, ich odvoz, následná likvidácia, dodanie, navezenie a rozhrnutie nového piesku alebo kamienkov do pieskovísk na verejných detských ihriskách:
  a) piesok – bez prachových alebo ílových častíc, zrnitosť 0,2 – 2mm,
  b) plavený riečny štrk premývaný a okrúhly, frakcie 2 - 8 mm.
  2. vyťaženie starého piesku, jeho odvoz, následná likvidácia, dodanie, navezenie a rozhrnutie nového piesku do pieskovísk školských zariadení a detských jaslí:
  a) piesok – bez prachových alebo ílových častíc, zrnitosť 0,2 – 2mm.
 • Typ: Zákazka podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z.
 • Poznámka:
 • Dátum zverejnenia:11.03.2020
Termíny
 • Predloženia ponuky: 17.03.2020
 • Otvárania ponúk - ostatné:
 • Otvárania ponúk - kritéria:
Dokumenty verejného obstarávania
Názov Dátum Typ - veľkosť
[category]
vyzva 11.03.2020 pdf - 369.64 kB
Tlačiť