13/2020

Obstarávateľ
 • Názov: Mestská časť Bratislava-Rača
 • IČO: 00304557
Úspešný uchádzač
 • Názov: MARIÁN DEMKO
 • IČO: 13955586
 • Adresa:Pribišova 33, 841 05 Bratislava
 • Celková suma:0,00 €
Informácie o zákazke
 • Číslo obstarávania: 13/2020
 • Predmet: Údržba zelene školských areálov
 • Opis predmetu zákazky:Predmetom zákazky je údržba zelene školských areálov v zriaďovacej pôsobnosti Mestskej časti Bratislava – Rača počas jarných, letných a jesenných mesiacov v období 04/2020 – 11/2020, a to:
  a) Materská škola Barónka 17 510 m2
  b) Materská škola Cyprichova 76 2 654 m2 + kríky 30 m
  c) Materská škola Gelnická 34 1 300 m2 + kríky 9 m
  d) Materská škola Plickova 16 2 170 m2 + kríky 20 m
  e) Materská škola Pri Šajbách 14 4 000 m2 + kríky 20 m
  f) ZŠ s MŠ J.A.Komenského , Hubeného 25 3 708 m2 + živý plot 171 m
  g) Základná škola Tbiliská 4 10 938 m2 + kríky 20 m + živý plot 50 m
 • Typ: Zákazka podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z.
 • Poznámka:
 • Dátum zverejnenia:12.03.2020
Termíny
 • Predloženia ponuky: 18.03.2020
 • Otvárania ponúk - ostatné:
 • Otvárania ponúk - kritéria:
Dokumenty verejného obstarávania
Názov Dátum Typ - veľkosť
[category]
vyzva 12.03.2020 pdf - 349.34 kB
navrh_zmluva 12.03.2020 pdf - 173.6 kB
Tlačiť