14/2019

Obstarávateľ
 • Názov: Mestská časť Bratislava-Rača
 • IČO: 00304557
Úspešný uchádzač
 • Názov: AGROSERVIS spol. s r.o.
 • IČO: 31441751
 • Adresa:Hadovská cesta 6, 945 01 Komárno
 • Celková suma:0,00 €
Informácie o zákazke
 • Číslo obstarávania: 14/2019
 • Predmet: Komunálny kosiaci traktor a kompaktný traktor
 • Opis predmetu zákazky:Predmetom obstarávania je dodanie nového, doposiaľ nepoužitého tovaru vrátane dopravy na miesto dodania a vrátane zaškolenia max. 3 osôb v rozsahu min. 6 hodín, a to:
  a) Komunálny kosiaci traktor (John Deere X950R s príslušenstvom alebo ekvivalent) ...... 1 ks
  b) Kompaktný traktor (John Deere 1026R s príslušenstvom alebo ekvivalent) .................... 1 ks
  Uchádzačom sa umožňuje predloženie ponuky s ekvivalentným riešením. Verejný obstarávateľ bude akceptovať ako ekvivalent len tovar s rovnakou alebo vyššou kvalitou/parametrami ako je požadovaný predmet zákazky.
  Uchádzač, ktorý predloží ponuku s ekvivalentným riešením, predloží vo svojej ponuke aj obchodnú značku a typ ponúkaného tovaru vrátane príslušenstva. Uchádzač túto podmienku splní predložením napr. prospektového materiálu vrátane podrobnej technickej špecifikácie, technickými listami, špecifikáciou jednotlivých zariadení.
 • Typ: Zákazka podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z.
 • Poznámka:
 • Dátum zverejnenia:03.07.2019
Termíny
 • Predloženia ponuky: 10.07.2019
 • Otvárania ponúk - ostatné:
 • Otvárania ponúk - kritéria:
Dokumenty verejného obstarávania
Názov Dátum Typ - veľkosť
[category]
vyzva_traktor 03.07.2019 pdf - 361.08 kB
navrh_zmluva 03.07.2019 pdf - 247.79 kB
Tlačiť