14/2020

Obstarávateľ
 • Názov: Mestská časť Bratislava-Rača
 • IČO: 00304557
Úspešný uchádzač
 • Názov: MISTER s.r.o.
 • IČO: 46009779
 • Adresa:Lieskovec 13, 821 06 Bratislava
 • Celková suma:0,00 €
Informácie o zákazke
 • Číslo obstarávania: 14/2020
 • Predmet: Zemné práce a terénne úpravy, nakladanie a preprava materiálu, čistenie odvodňovacích rigolov, odtokových kanálov, vodných zdrží a lapačov naplavenín v mestskej časti Bratislava–Rača
 • Opis predmetu zákazky:Predmetom zákazky sú strojné a ručné zemné práce a terénne úpravy, nakladanie a preprava materiálu, strojné a ručné čistenie odvodňovacích rigolov, odtokových kanálov, vodných zdrží a lapačov naplavenín a odvoz vyťaženého materiálu.
  Realizácia predmetu zákazky bude vykonávaná priebežne podľa objednávok a jednotlivých špecifikácií zadávaných verejným obstarávateľom na základe vzniknutej situácie a terénnej obhliadky.
 • Typ: Zákazka podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z.
 • Poznámka:
 • Dátum zverejnenia:16.03.2020
Termíny
 • Predloženia ponuky: 23.03.2020
 • Otvárania ponúk - ostatné:
 • Otvárania ponúk - kritéria:
Dokumenty verejného obstarávania
Názov Dátum Typ - veľkosť
[category]
vyzva 16.03.2020 pdf - 272.31 kB
navrh_zmluva 16.03.2020 pdf - 169.83 kB
Tlačiť