15/2020

Obstarávateľ
 • Názov: Mestská časť Bratislava-Rača
 • IČO: 00304557
Úspešný uchádzač
 • Názov: CREW s.r.o.
 • IČO: 44506457
 • Adresa:Miletičova 27, 821 09 Bratislava
 • Celková suma:0,00 €
Informácie o zákazke
 • Číslo obstarávania: 15/2020
 • Predmet: Nové herné prvky na detské ihriská
 • Opis predmetu zákazky:Predmetom zákazky je zakúpenie, dodanie a osadenie nových herných prvkov na detské ihriská (DI) v Mestskej časti Bratislava-Rača (príloha č. 1 tejto výzvy – zoznam DI a špecifikácia herných prvkov).

  Dovoz jednotlivých herných prvkov, osadenie, vrátane výkopových prác bude zabezpečovať úspešný uchádzač vrátane odvozu a likvidácie odpadu vzniknutého počas plnenia zákazky.
  Nové herné prvky a ich osadenie musí byť v súlade s STN EN 1176-1177.

  Úspešný uchádzač predloží inšpekčný certifikát zo vstupnej kontroly všetkých detských ihrísk na ktoré osadí nové herné prvky. Inšpekčný certifikát musí byť v súlade § 8 zákon č. 371/2019 Z. z. - Zákon o základných požiadavkách na bezpečnosť detského ihriska a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

  Herné prvky musia spĺňať požiadavky:
  a) musia mať certifikát TUV podľa STN EN 1176,
  b) dlhá životnosť,
  c) nenáročná údržba,
  d) farebná stálosť,
  e) hygienická nezávadnosť,
  f) konštrukčná pevnosť a stabilita.
 • Typ: Zákazka podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z.
 • Poznámka:
 • Dátum zverejnenia:17.03.2020
Termíny
 • Predloženia ponuky: 25.03.2020
 • Otvárania ponúk - ostatné:
 • Otvárania ponúk - kritéria:
Dokumenty verejného obstarávania
Názov Dátum Typ - veľkosť
[category]
vyzva 17.03.2020 pdf - 408.24 kB
zoznam DI a specifikacia hernych prvkov 17.03.2020 pdf - 576.36 kB
navrh_zmluva 17.03.2020 pdf - 251.62 kB
Tlačiť