16/2019

Obstarávateľ
 • Názov: Mestská časť Bratislava-Rača
 • IČO: 00304557
Úspešný uchádzač
 • Názov: Ing. Ludvik Vybíral - AG
 • IČO: 35031158
 • Adresa:Donnerova 13, 841 04 Bratislava
 • Celková suma:0,00 €
Informácie o zákazke
 • Číslo obstarávania: 16/2019
 • Predmet: Zameranie adresných bodov v katastrálnom území Rača
 • Opis predmetu zákazky:Predmetom obstarávania je zameranie a spracovanie adresných bodov stavieb podľa Vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 142/2015 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 125/2015 Z. z. o registri adries a o zmene a doplnení niektorých zákonov v katastrálnom území Rača.
  Špecifikácia:
  a) objem zameranie cca 200-250 adresných bodov,
  b) odovzdanie 50 adresných bodov týždenne odo dňa doručenia objednávky so zoznamom stavieb,
  c) dodanie elaborátov zameraných adresných bodov zložených s popisnej a grafickej časti.
 • Typ: Zákazka podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z.
 • Poznámka:
 • Dátum zverejnenia:09.07.2019
Termíny
 • Predloženia ponuky: 17.07.2019
 • Otvárania ponúk - ostatné:
 • Otvárania ponúk - kritéria:
Dokumenty verejného obstarávania
Názov Dátum Typ - veľkosť
[category]
vyzva 09.07.2019 pdf - 253.1 kB
Tlačiť