17/2020

Obstarávateľ
 • Názov: Mestská časť Bratislava-Rača
 • IČO: 00304557
Úspešný uchádzač
 • Názov: VDM SLOVAKIA s.r.o.
 • IČO: 47032197
 • Adresa:Budovateľská 209, 900 46 Most pri Bratislave
 • Celková suma:0,00 €
Informácie o zákazke
 • Číslo obstarávania: 17/2020
 • Predmet: Oprava komunikácií III. a IV. triedy v správe MČ Bratislava–Rača
 • Opis predmetu zákazky:Predmetom obstarávania je oprava komunikácií III. a IV. triedy v správe MČ Bratislava–Rača technologickým spôsobom do hr. 60 mm podľa špecifikácií v prílohe č. 1 tejto výzvy. V prílohe uvedené množstvá sú predpokladané a informatívne, a budú odoberané podľa aktuálnych a reálnych potrieb verejného obstarávateľa.
  Realizácia predmetu zákazky bude vykonávaná priebežne podľa čiastkových objednávok a jednotlivých špecifikácií zadávaných verejným obstarávateľom na základe vzniknutej situácie a obhliadky.

  Postup prác:
  a) vyrezanie a očistenie poškodenej časti vozovky;
  b) vyznačenie reflexným náterom vyrezanej časti vozovky;
  c) osadenie zvislého dopravného značenia;
  d) penetrácia živičným postrekom;
  e) zabudovanie asfaltovej zmesi so strojovým mechanickým zhutnením;
  f) zálievka vzniknutých spojov starej a novej časti vozovky.
 • Typ: Zákazka podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z.
 • Poznámka:
 • Dátum zverejnenia:24.03.2020
Termíny
 • Predloženia ponuky: 31.03.2020
 • Otvárania ponúk - ostatné:
 • Otvárania ponúk - kritéria:
Dokumenty verejného obstarávania
Názov Dátum Typ - veľkosť
[category]
vyzva 24.03.2020 pdf - 247.03 kB
navrh_zmluva 24.03.2020 pdf - 196.6 kB
Tlačiť