18/2019

Obstarávateľ
 • Názov: Mestská časť Bratislava-Rača
 • IČO: 00304557
Úspešný uchádzač
 • Názov: Slovenská Grafia a.s.
 • IČO: 31321470
 • Adresa:Pekná cesta 6, 834 03 Bratislava
 • Celková suma:0,00 €
Informácie o zákazke
 • Číslo obstarávania: 18/2019
 • Predmet: ZABEZPEČENIE TLAČE PERIODIKA RAČIANSKY VÝBER
 • Opis predmetu zákazky:Predmetom obstarávania je zabezpečenie tlače periodika Račiansky výber, vydávaného za účelom propagácie života v mestskej časti Bratislava – Rača, ako aj zabezpečenie likvidácie odpadu.
  4.1 Technické požiadavky
  a) Rozsah: 24 strán
  b) Špecifikácia tlač: Račiansky výber
  c) Náklad: 11 000 ks / 1 vydanie
  d) Celkový počet vydaní: 11 / rok
  e) Farebnosť tlače: 4+4
  f) Papier: 90g LWC
  g) Výsledný formát: 210 x 297 mm
  h) Väzba: V1
  i) Vyskladnenie a dovoz : do 48 hodín od zadania podkladov do tlače, v doobedňajších hodinách na určené miesto dodania
  j) Miesto dodania: 3 600 ks (36 balíkov) – Obecný dom MČ Bratislava – Rača, 831 06
  Alstrova 249, 831 06 Bratislava (Redakcia Račianskeho výberu)
  7 400 ks (74 balíkov) – Slovenská pošta, Čachtická 25, Bratislava – Rača, 831 06
  k) Balenie: 100 ks / balík
 • Typ: Zákazka podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z.
 • Poznámka:
 • Dátum zverejnenia:29.07.2019
Termíny
 • Predloženia ponuky: 12.08.2019
 • Otvárania ponúk - ostatné:
 • Otvárania ponúk - kritéria:
Dokumenty verejného obstarávania
Názov Dátum Typ - veľkosť
[category]
vyzva_tlac_RV 29.07.2019 pdf - 259.44 kB
Tlačiť