19/2019

Obstarávateľ
 • Názov: Mestská časť Bratislava-Rača
 • IČO: 00304557
Úspešný uchádzač
 • Názov:
 • IČO:
 • Adresa:
 • Celková suma:0,00 €
Informácie o zákazke
 • Číslo obstarávania: 19/2019
 • Predmet: Sprevádzkovanie nákladného výťahu v Nemeckom kultúrnom dome - ZRUŠENÉ
 • Opis predmetu zákazky:Predmetom obstarávania je sprevádzkovanie nákladného výťahu SGN 700/0,18 m/s bez prepravy osôb v Nemeckom kultúrnom dome v mestskej časti Bratislava – Rača.
  Rozsah opravy:
  a) oprava elektromotora pohonu,
  b) elektronický rozvádzač,
  c) elektroinštalácia šachty a kabíny,
  d) osvetlenie kabíny,
  e) snímače, držiaky a magnety,
  f) privolávač / odosielač na nástupište,
  g) demontáž a montáž, zapojenie a odskúšanie,
  h) odstránenie korózie a obnovenie náterov,
  i) oprava výplne zadnej steny,
  j) výmena výdrevy podlahy,
  k) osadenie hliníkového ryhovaného plechu na podlahu
  l) repasia prevodových kladiek,
  m) vyhotovenie dokumentácie,
  n) vykonanie skúšok, uvedenie do prevádzky.
 • Typ: Zákazka podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z.
 • Poznámka:
 • Dátum zverejnenia:12.08.2019
Termíny
 • Predloženia ponuky: 19.08.2019
 • Otvárania ponúk - ostatné:
 • Otvárania ponúk - kritéria:
Dokumenty verejného obstarávania
Názov Dátum Typ - veľkosť
[category]
vyzva_vytah 12.08.2019 pdf - 298.37 kB
Tlačiť