20/2019

Obstarávateľ
 • Názov: Mestská časť Bratislava-Rača
 • IČO: 00304557
Úspešný uchádzač
 • Názov: Slovenská inštitúcia údržby, servisu a kontroly detských ihrísk spol. s r.o.
 • IČO: 47595191
 • Adresa:S. Sakalovej 171, 014 01 Bytča
 • Celková suma:10 900,00 € (DPH sa neuplatňuje)
Informácie o zákazke
 • Číslo obstarávania: 20/2019
 • Predmet: Oprava herných prvkov na detských ihriskách
 • Opis predmetu zákazky:Predmetom obstarávania je oprava herných prvkov a oprava drobných herných prvkov na detských ihriskách v správe Mestskej časti Bratislava–Rača:
  a) úprava nevyhovujúcej dĺžky priestoru pádu herných prvkov, tak aby spĺňala STN EN 1176,
  b) doplnenie chýbajúcich dielcov herných prvkov, oprava dielcov, alebo náhrada poškodených dielcov za nové,
  c) obnova náterov na herných prvkoch,
  d) nové ukotvenie do základov pri nedostatočne ukotvených herných prvkov.
 • Typ: Zákazka podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z.
 • Poznámka:
 • Dátum zverejnenia:21.08.2019
Termíny
 • Predloženia ponuky: 05.09.2019
 • Otvárania ponúk - ostatné:
 • Otvárania ponúk - kritéria:
Dokumenty verejného obstarávania
Názov Dátum Typ - veľkosť
[category]
vyzva 21.08.2019 pdf - 286.21 kB
priloha1_foto_herne_prvky 21.08.2019 zip - 11.59 MB
priloha2_CenovaPonuka 21.08.2019 pdf - 317.96 kB
priloha3_CestneVyhlasenie 21.08.2019 pdf - 276.62 kB
priloha4_navrh_zmluva 21.08.2019 pdf - 289.64 kB
Tlačiť