20/2020

Obstarávateľ
 • Názov: Mestská časť Bratislava-Rača
 • IČO: 00304557
Úspešný uchádzač
 • Názov: Arbor Vitae - Arboristika s.r.o.
 • IČO: 36291072
 • Adresa:Royova 2, 831 01 Bratislava
 • Celková suma:0,00 €
Informácie o zákazke
 • Číslo obstarávania: 20/2020
 • Predmet: Ošetrovanie stromovej vegetácie vo verejnej zeleni rezom (výchovným, zdravotným a redukčným rezom) v k.ú. mestskej časti Bratislava–Rača horolezeckou technikou a výrub drevín v zeleni v správe Miestneho úradu MČ Bratislava–Rača
 • Opis predmetu zákazky:Predmetom zákazky je ošetrovanie stromov orezom v intraviláne mestskej časti, na plochách verejnej zelene a v zariadeniach mestskej časti (DJ, MŠ, ZŠ) určených pracovníkmi MÚ Rača – oddelenia ŽPaD. Cieľom orezu je formovanie drevín (výchovný rez), zabezpečenie prevádzkovej bezpečnosti stromov vhodným rezom (bezpečnostný, tvarovací, redukčný rez), zabezpečenie podjazdnej resp. podchodnej výšky a zabezpečenie viditeľnosti dopravného značenia, zabezpečenie dlhodobej funkčnosti a dobrého zdravotného stavu drevín (zdravotný a udržiavací rez).
  Vyčistenie okolia od drevných zvyškov a umiestnenie odpadu na jedno miesto v každej lokalite výkonu prác. Predmetom zákazky nie je odvoz a zhodnocovanie odpadu vzniknutého v rámci plnenia zákazky.
 • Typ: Zákazka podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z.
 • Poznámka:
 • Dátum zverejnenia:07.04.2020
Termíny
 • Predloženia ponuky: 16.04.2020
 • Otvárania ponúk - ostatné:
 • Otvárania ponúk - kritéria:
Dokumenty verejného obstarávania
Názov Dátum Typ - veľkosť
[category]
vyzva 07.04.2020 pdf - 277.1 kB
navrh_zmluva 07.04.2020 pdf - 183.93 kB
Tlačiť