21/2019

Obstarávateľ
 • Názov: Mestská časť Bratislava-Rača
 • IČO: 00304557
Úspešný uchádzač
 • Názov: Beliba s.r.o.
 • IČO: 45859990
 • Adresa:Nálepkova 22, 900 27 Bernolákovo
 • Celková suma:0,00 €
Informácie o zákazke
 • Číslo obstarávania: 21/2019
 • Predmet: REALIZÁCIA VÝSADBY V MČ BRATISLAVA-RAČA
 • Opis predmetu zákazky:Predmetom obstarávania je realizácia výsadby zelene a všetkých súvisiacich prác potrebných pri realizácií predmetu zákazky (doprava materiálu, príprava povrchu pred výsadbou, položenie geotextílie, pokrytie plôch kamenivom a kameňom, orez pôvodných kríkov, vytrhanie buriny, odvoz a likvidácia vzniknutého odpadu...) s dodržaním sadovníckych zásad pre výsadbu v súlade s platnými normami (STN 83 7010, 83 7016, 83 7015) vrátane jarnej a jesennej údržby počas jedného roku (odburinenie, hnojenie, náhrada výsadby odumretých rastlín, strihanie zoschnutých častí a tvarovanie rastlín, zapravenie detailov podkladu, závlaha...).
 • Typ: Zákazka podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z.
 • Poznámka:
 • Dátum zverejnenia:05.09.2019
Termíny
 • Predloženia ponuky: 17.09.2019
 • Otvárania ponúk - ostatné:
 • Otvárania ponúk - kritéria:
Dokumenty verejného obstarávania
Názov Dátum Typ - veľkosť
[category]
vyzva 05.09.2019 pdf - 278.78 kB
priloha1_fotodokumentacia 05.09.2019 pdf - 2.49 MB
priloha2_CenovaPonuka 05.09.2019 pdf - 217.14 kB
priloha3_VykazVymer 05.09.2019 xlsx - 16.68 kB
priloha4_CestneVyhlasenie 05.09.2019 pdf - 277.18 kB
Tlačiť