21/2020

Obstarávateľ
 • Názov: Mestská časť Bratislava-Rača
 • IČO: 00304557
Úspešný uchádzač
 • Názov: Dopravné značenie Bratislava, s.r.o.
 • IČO: 50461869
 • Adresa:Alžbetínska 169, 930 40 Štvrtok na Ostrove
 • Celková suma:0,00 €
Informácie o zákazke
 • Číslo obstarávania: 21/2020
 • Predmet: Dopravné značenie
 • Opis predmetu zákazky:Predmetom obstarávania je dodávka a montáž zvislého a vodorovného dopravného značenia a zapožičanie dočasného dopravného značenia (dopravné značky z materiálu ZN plech so zahnutým lisovaným okrajom) podľa priloženého výkazu prác a materiálov (prílohy č. 1 tejto výzvy) pre mestskú časť Bratislava-Rača.
 • Typ: Zákazka podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z.
 • Poznámka:
 • Dátum zverejnenia:15.04.2020
Termíny
 • Predloženia ponuky: 21.04.2020
 • Otvárania ponúk - ostatné:
 • Otvárania ponúk - kritéria:
Dokumenty verejného obstarávania
Názov Dátum Typ - veľkosť
[category]
vyzva 15.04.2020 pdf - 425.3 kB
Tlačiť