2/2019

Obstarávateľ
 • Názov: Mestská časť Bratislava-Rača
 • IČO: 00304557
Úspešný uchádzač
 • Názov: VDM SLOVAKIA s.r.o.
 • IČO: 47032197
 • Adresa:Budovateľská 209, 900 46 Most pri Bratislave
 • Celková suma:0,00 €
Informácie o zákazke
 • Číslo obstarávania: 2/2019
 • Predmet: Výmena piesku v detských pieskoviskách v správe Mestskej časti Bratislava - Rača
 • Opis predmetu zákazky:Predmetom obstarávania je údržba verejných pieskovísk na území MČ Rača, a to na 15-tich verejných detských ihriskách, pieskovisku v 4 materských školách a pieskovisku v detských jasliach v nasledovnom rozsahu:
  a) vyťaženie starého piesku, jeho odvoz a následná likvidácia v objeme 135,47 m3,
  b) dodanie nového piesku – prírodný piesok žltý (šaštínsky), frakcia 0-1 mm, navezenie a jeho rozhrnutie do pieskovísk v objeme 197,28 m3.
 • Typ: Zákazka podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z.
 • Poznámka:
 • Dátum zverejnenia:12.04.2019
Termíny
 • Predloženia ponuky: 24.04.2019
 • Otvárania ponúk - ostatné:
 • Otvárania ponúk - kritéria:
Dokumenty verejného obstarávania
Názov Dátum Typ - veľkosť
[category]
vyzva_piesok 12.04.2019 pdf - 207.21 kB
Tlačiť