23/2020

Obstarávateľ
 • Názov: Mestská časť Bratislava-Rača
 • IČO: 00304557
Úspešný uchádzač
 • Názov: KORATEX a.s.
 • IČO: 31332277
 • Adresa:Krajinská 30, 830 06 Bratislava
 • Celková suma:0,00 €
Informácie o zákazke
 • Číslo obstarávania: 23/2020
 • Predmet: Výmena PVC podlahy v budovách MŠ Cyprichova a MŠ Tbiliská
 • Opis predmetu zákazky:Predmetom obstarávania je dodanie a nalepenie novej PVC podlahy v budovách MŠ Cyprichova a MŠ Tbiliská v správe MČ Bratislava-Rača v nasledovnom rozsahu prác:

  1. MŠ Cyprichova
  a) odstránenie a likvidácia starej PVC podlahy zo schodiska
  b) vyspravenie a penetracia schodov
  c) dodanie a nalepenie novej PVC podlahy 42m2
  d) osadenie schodových hrán

  2. MŠ Tbiliská
  a) odstránenie a likvidácia starej PVC podlahy z triedy
  b) dodanie a pokládka novej PVC podlahy 118m2
  c) soklovanie
 • Typ: Zákazka podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z.
 • Poznámka:
 • Dátum zverejnenia:23.04.2020
Termíny
 • Predloženia ponuky: 04.05.2020
 • Otvárania ponúk - ostatné:
 • Otvárania ponúk - kritéria:
Dokumenty verejného obstarávania
Názov Dátum Typ - veľkosť
[category]
vyzva 23.04.2020 pdf - 290.92 kB
Tlačiť