24/2020

Obstarávateľ
 • Názov: Mestská časť Bratislava-Rača
 • IČO: 00304557
Úspešný uchádzač
 • Názov: LEO HAM, s.r.o.
 • IČO: 46844252
 • Adresa:Hradská 50, 821 07 Bratislava
 • Celková suma:0,00 €
Informácie o zákazke
 • Číslo obstarávania: 24/2020
 • Predmet: Vymaľovanie interiérov materských škôl MČ Bratislava-Rača
 • Opis predmetu zákazky:Predmetom obstarávania je vymaľovanie interiéru materských škôl v správe mestskej časti Bratislava–Rača podľa výkazu výmer (príloha č. 3 tejto výzvy) a špecifikácií jednotlivých objektov:

  1. MŠ Plickova 16
  a) chodba za kuchyňou (steny + strop)
  b) hygienická miestnosť + WC (steny + strop)
  c) spojovacia chodba (steny + strop + sokel)
  d) sklady (steny + strop)
  e) 4 triedy (steny + strop)
  f) triedy – chodba (steny + strop + sokel)
  g) triedy – šatňa (steny + strop)
  h) triedy – WC (steny + strop)
  i) triedy – umývárka (steny + strop)

  2. MŠ Gelnická 34
  a) kuchyňa (steny + strop)

  3. ZŠ s MŠ J. A. Komenského, Hubeného 25
  a) kuchyňa (steny + strop)
 • Typ: Zákazka podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z.
 • Poznámka:
 • Dátum zverejnenia:29.04.2020
Termíny
 • Predloženia ponuky: 12.05.2020
 • Otvárania ponúk - ostatné:
 • Otvárania ponúk - kritéria:
Dokumenty verejného obstarávania
Názov Dátum Typ - veľkosť
[category]
vyzva 29.04.2020 pdf - 259.17 kB
priloha3_VV 29.04.2020 xlsx - 12.92 kB
Tlačiť