25/2020

Obstarávateľ
 • Názov: Mestská časť Bratislava-Rača
 • IČO: 00304557
Úspešný uchádzač
 • Názov: APEN s.r.o.
 • IČO: 46476024
 • Adresa:Trenčianske Stankovce 667, 913 11
 • Celková suma:0,00 €
Informácie o zákazke
 • Číslo obstarávania: 25/2020
 • Predmet: Dodanie a montáž klimatizácie
 • Opis predmetu zákazky:Predmetom obstarávania je dodanie a montáž klimatizačných jednotiek v objektoch MČ Bratislava-Rača, a to: jedáleň Plickova 18, MŠ Gelnická 34, MŠ Tbiliská 2, MŠ Barónka 17.

  Charakteristika klimatizačnej jednotky:
  a) diaľkový ovládač
  b) nočný režim
  c) zdravé odvlhčovanie
  d) automatický reštart
  e) automatická prevádzka
  f) inverterová technológia
 • Typ: Zákazka podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z.
 • Poznámka:
 • Dátum zverejnenia:05.05.2020
Termíny
 • Predloženia ponuky: 18.05.2020
 • Otvárania ponúk - ostatné:
 • Otvárania ponúk - kritéria:
Dokumenty verejného obstarávania
Názov Dátum Typ - veľkosť
[category]
vyzva 05.05.2020 pdf - 318.44 kB
Tlačiť