26/2020

Obstarávateľ
 • Názov: Mestská časť Bratislava-Rača
 • IČO: 00304557
Úspešný uchádzač
 • Názov:
 • IČO:
 • Adresa:
 • Celková suma:0,00 €
Informácie o zákazke
 • Číslo obstarávania: 26/2020
 • Predmet: Rekonštrukcia elektroinštalácie v ZŠ s MŠ J.A.Komenského - Zrušené
 • Opis predmetu zákazky:Predmetom zákazky je rekonštrukcia rozvodov elektroinštalácie so stavebnými úpravami v trakte základnej školy v budove ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25 podľa zadania s výkazom výmer (príloha č.1 tejto výzvy) s dodaním projektovej dokumentácie skutočného vyhotovenia a dodaním revíznej správy.
 • Typ: Zákazka podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z.
 • Poznámka:
 • Dátum zverejnenia:05.05.2020
Termíny
 • Predloženia ponuky: 20.05.2020
 • Otvárania ponúk - ostatné:
 • Otvárania ponúk - kritéria:
Dokumenty verejného obstarávania
Názov Dátum Typ - veľkosť
[category]
vyzva 05.05.2020 pdf - 251.69 kB
priloha1_CenovaPonuka_VV 05.05.2020 pdf - 311.41 kB
priloha2_CestneVyhlasenie 05.05.2020 pdf - 125.88 kB
priloha3_navrh_zmluva 05.05.2020 pdf - 177.73 kB
zrusenie_VO 18.06.2020 pdf - 226.76 kB
Tlačiť