27/2020

Obstarávateľ
 • Názov: Mestská časť Bratislava-Rača
 • IČO: 00304557
Úspešný uchádzač
 • Názov:
 • IČO:
 • Adresa:
 • Celková suma:0,00 €
Informácie o zákazke
 • Číslo obstarávania: 27/2020
 • Predmet: Rekonštrukcia schodísk
 • Opis predmetu zákazky:Predmetom obstarávania je rekonštrukcia vybraných osemnástich verejne prístupných schodísk MČ Bratislava-Rača, v rôznych technických stavoch, šírkach a dĺžkach vrátane prípadnej rekonštrukcie zábradlí, ktoré sú súčasťou schodísk (príloha č. 1 Fotodokumentácia schodísk a príloha č. 2 Technické parametre schodísk).
  Rekonštrukcia spočíva predovšetkým v odstránení pôvodného betónového povrchu schodísk a jeho výmenu za betónovú dlažbu pri zachovaní šírky a dĺžky schodísk pri rešpektovaní pre verejné schodiská relevantných noriem.
 • Typ: Zákazka podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z.
 • Poznámka:
 • Dátum zverejnenia:13.05.2020
Termíny
 • Predloženia ponuky: 25.05.2020
 • Otvárania ponúk - ostatné:
 • Otvárania ponúk - kritéria:
Dokumenty verejného obstarávania
Názov Dátum Typ - veľkosť
[category]
vyzva 13.05.2020 pdf - 187.18 kB
priloha1_fotodokumentacia 13.05.2020 pdf - 6.17 MB
priloha2_technicke_parametre 13.05.2020 pdf - 151.14 kB
priloha3_miesto_GPS 13.05.2020 pdf - 132.1 kB
priloha4_CenovaPonuka 13.05.2020 pdf - 159.61 kB
priloha5_CestneVyhlasenie 13.05.2020 pdf - 200.52 kB
priloha6_navrh_zmluva 13.05.2020 pdf - 230.79 kB
Tlačiť