28/2020

Obstarávateľ
 • Názov: Mestská časť Bratislava-Rača
 • IČO: 00304557
Úspešný uchádzač
 • Názov:
 • IČO:
 • Adresa:
 • Celková suma:0,00 €
Informácie o zákazke
 • Číslo obstarávania: 28/2020
 • Predmet: Výmena kanalizačného potrubia
 • Opis predmetu zákazky:Predmetom zákazky je výmena kanalizačného potrubia, a to: odstránenie starého potrubia nachádzajúceho sa pod budovou Zdravotného strediska, Hubeného 2497/2, MČ Bratislava-Rača a dodanie a montáž nového potrubia nad úrovňou vonkajšej prípojky so spracovaním dokumentácie skutočného stavu, podľa zadania s výkazom výmer (príloha č.1 tejto výzvy).

  Rozsah prác:
  a) odstránenie a likvidácia starého potrubia,
  b) výkop rýh a lôžok pre nové potrubie,
  c) demontáž a montáž tvaroviek,
  d) oprava odpadového potrubia,
  e) dodanie a montáž nového potrubia nad úrovňou vonkajšej prípojky.
  f) prepojenie potrubia do šachty,
  g) odvoz a likvidácia odpadu a vybúraných hmôt.
 • Typ: Zákazka podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z.
 • Poznámka:
 • Dátum zverejnenia:19.05.2020
Termíny
 • Predloženia ponuky: 27.05.2020
 • Otvárania ponúk - ostatné:
 • Otvárania ponúk - kritéria:
Dokumenty verejného obstarávania
Názov Dátum Typ - veľkosť
[category]
vyzva 19.05.2020 pdf - 251.5 kB
priloha1_VV 19.05.2020 xlsx - 13.89 kB
priloha2_CestneVyhlasenie 19.05.2020 pdf - 201.89 kB
priloha3_navrh_zmluva 19.05.2020 pdf - 174.73 kB
Tlačiť