29/2020

Obstarávateľ
 • Názov: Mestská časť Bratislava-Rača
 • IČO: 00304557
Úspešný uchádzač
 • Názov:
 • IČO:
 • Adresa:
 • Celková suma:0,00 €
Informácie o zákazke
 • Číslo obstarávania: 29/2020
 • Predmet: Oprava oplotenia MŠ Novohorská 1
 • Opis predmetu zákazky:Predmetom zákazky je oprava oplotenia materskej školy Novohorská 1, MČ Bratislava-Rača, podľa zadania s výkazom výmer (príloha č.1 tejto výzvy).

  Rozsah prác:
  a) Oprava oplotenia od ul. Novohorská v dl. 36 m:
  1. vybúranie staticky narušeného oporného múrika a zriadenie nového muriva nosného z bet. tvárnic PRESPOR 300/400/150 s výplňou C16/20,
  2. demontáž oplotenia z dielcov vrátane stĺpikov v dl. 36 m a montáž nového oplotenia poplastované výšky 150 cm vrátane stĺpikov v rozpone 2,5 m.
  b) Oprava vstupu od ul. Sadmelijská:
  1. zriadenie chodníka zo zámkovej dlažby šedá hr. 6 cm rozmerov 20/10 cm vo výmere 10 m2,
  2. betonáž schodiskových stupňov.
  c) Oprava existujúceho schodiska k pieskovisku:
  1. vybúranie narušených stupňov, betonáž stupňov a doplnenie zámkovej dlažby.
  d) Oprava oplotenia od ul. Sadmelijská:
  1. oprava existujúcej vstupnej bránky, vrátane výmeny stĺpika a montáže,
  2. vyspravenie múrika oplotenia obojstranne,
  3. zámočnícka vysprávka polí oplotenia.
  e) Vstupná brána a bránka na Novohorskej ul.:
  1. dodávka a montáž vstupnej brány rozm. 300/150 cm a bránky 80/150 cm vrátane stĺpikov.
 • Typ: Zákazka podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z.
 • Poznámka:
 • Dátum zverejnenia:25.05.2020
Termíny
 • Predloženia ponuky: 04.06.2020
 • Otvárania ponúk - ostatné:
 • Otvárania ponúk - kritéria:
Dokumenty verejného obstarávania
Názov Dátum Typ - veľkosť
[category]
vyzva 25.05.2020 pdf - 254.54 kB
priloha1_VV 25.05.2020 xlsx - 130.38 kB
priloha2_CestneVyhlasenie 25.05.2020 pdf - 201.2 kB
priloha3_navrh_zmluva 25.05.2020 pdf - 176.92 kB
Tlačiť