31/2020

Obstarávateľ
 • Názov: Mestská časť Bratislava-Rača
 • IČO: 00304557
Úspešný uchádzač
 • Názov:
 • IČO:
 • Adresa:
 • Celková suma:0,00 €
Informácie o zákazke
 • Číslo obstarávania: 31/2020
 • Predmet: Urban park Tbiliská
 • Opis predmetu zákazky:Predmetom zákazky je realizácia novostavby skateparku, ktorý je určený ku športovému vyžitiu športovcov a širokej verejnosti.
 • Typ: Zákazka podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z.
 • Poznámka:
 • Dátum zverejnenia:09.09.2020
Termíny
 • Predloženia ponuky: 01.10.2020
 • Otvárania ponúk - ostatné:
 • Otvárania ponúk - kritéria:
Dokumenty verejného obstarávania
Názov Dátum Typ - veľkosť
[category]
vyzva 09.09.2020 pdf - 263.47 kB
PD 09.09.2020 zip - 11.9 MB
revizia_PD 09.09.2020 zip - 16.05 MB
priloha1_VV 09.09.2020 xlsx - 36.3 kB
priloha2_CestneVyhlasenie 09.09.2020 pdf - 198.11 kB
priloha3_navrh_zmluva 09.09.2020 pdf - 279.3 kB
vysvetlenie 25.09.2020 pdf - 412.15 kB
vyzva_uprava 25.09.2020 pdf - 263.39 kB
navrh_zmluva_uprava 25.09.2020 pdf - 279.82 kB
Tlačiť