3/2019

Obstarávateľ
 • Názov: Mestská časť Bratislava-Rača
 • IČO: 00304557
Úspešný uchádzač
 • Názov: RodFirm s.r.o.
 • IČO: 50662643
 • Adresa:Estónska 38, 821 06 Bratislava
 • Celková suma:0,00 €
Informácie o zákazke
 • Číslo obstarávania: 3/2019
 • Predmet: Repasovanie parkových lavičiek a dodanie a montáž nových parkových lavičiek a dodanie a montáž parkových stolov
 • Opis predmetu zákazky:Predmetom obstarávania je repasovanie starých parkových lavičiek a dodanie a montáž nových parkových lavičiek a parkových stolov pre mestskú časť Bratislava – Rača.
  Mestská časť má v správe cca 550 lavičiek.
  Predpoklad opráv parkových lavičiek: do 50 lavičiek.
  Predpoklad úplnej výmeny starých parkových lavičiek za nové/montáž nových: do 60 lavičiek.
  Predpoklad montáže parkových stolov: 2 stoly

  Technické a odborné požiadavky súvisiace s predmetom zákazky:
  Repasovanie lavičky:
  a) Demontáž starých drevených dosiek, odvoz a likvidácia vzniknutého odpadu.
  b) Dodanie a montáž dosiek z recyklovaného plastu, „lavičkového“ profilu hnedej farby (3ks sedacia časť/1 lavička, 2ks operadlová časť/1 lavička).
  c) Rozmery dosky lavičky (dxšxh) 2000 mm x 120 – 140 mm x 40 – 50 mm.

  Dodanie a montáž novej parkovej lavičky:
  a) Demontáž starej lavičky, odvoz a likvidácia vzniknutého odpadu.
  b) Osadenie lavičky do betónových pätiek alebo ukotvením podľa presného určenia na plochách verejnej zelene.
  c) Parková lavička s operadlom, rozmer 2000 mm, celokovová konštrukcia ošetrená náterom a dosky na sedacej (3ks) a operadlovej časti (2ks) z recyklovaného plastu.
  d) Rozmery dosky lavičky s operadlom(dxšxh) 2000 mm x 120 – 140 mm x 40 – 50 mm.
  e) Parková lavička bez operadla, rozmer 1000 mm, celokovová konštrukcia ošetrená náterom a dosky na sedacej časti (3ks) z recyklovaného plastu.
  f) Rozmery dosky lavičky bez operadla(dxšxh) 1000 mm x 120 – 140 mm x 40 – 50 mm.

  Dodanie a montáž parkového stola:
  a) Osadenie stola do betónových pätiek podľa presného určenia na plochách verejnej zelene.
  b) Parkový stôl, rozmer (d) 2000 mm, (š) 700 – 800 mm, celokovová konštrukcia ošetrená náterom a dosky (5ks) z recyklovaného plastu.
  c) Rozmery dosky stola (dxšxh) 2000 mm x 120 – 140 mm x 40 – 50 mm.
 • Typ: Zákazka podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z.
 • Poznámka:
 • Dátum zverejnenia:12.04.2019
Termíny
 • Predloženia ponuky: 26.04.2019
 • Otvárania ponúk - ostatné:
 • Otvárania ponúk - kritéria:
Dokumenty verejného obstarávania
Názov Dátum Typ - veľkosť
[category]
vyzva_lavicky 12.04.2019 pdf - 226.85 kB
Tlačiť