33/2020

Obstarávateľ
 • Názov: Mestská časť Bratislava-Rača
 • IČO: 00304557
Úspešný uchádzač
 • Názov:
 • IČO:
 • Adresa:
 • Celková suma:0,00 €
Informácie o zákazke
 • Číslo obstarávania: 33/2020
 • Predmet: Monitoring výskytu živočíšnych škodcov a celoplošná deratizácia a dezinsekcia - Zrušené
 • Opis predmetu zákazky:Predmetom zákazky je záväzok poskytovateľa/dodávateľa služby zabezpečiť:
  1. Monitoring výskytu živočíšnych škodcov a celoplošnú deratizáciu a dezinsekciu verejných priestorov zverených alebo vlastnených MČ Bratislava–Rača, ktorá bude vykonávaná dvakrát ročne a to:
  a) od 1.4. do 15.5.,
  b) od 15.10. do 15.11.,
  c) a počas celého roku monitoring výskytu hlodavcov a insektov a podľa potreby vykonanie dodatočnej lokálnej deratizácie alebo dezinsekcie.
  2. Deratizáciu a dezinsekciu budov a zariadení zverených do užívania a vo vlastníctve MČ Bratislava–Rača, ktorá bude vykonaná dvakrát ročne podľa zoznamu objektov a špecifikácie počtu nástrah uvedených v prílohe č. 1 tejto výzvy, a to:
  a) od 1.4. do 15.5.,
  b) od 15.10. do 15.11.
 • Typ: Zákazka podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z.
 • Poznámka:
 • Dátum zverejnenia:14.10.2020
Termíny
 • Predloženia ponuky: 23.10.2020
 • Otvárania ponúk - ostatné:
 • Otvárania ponúk - kritéria:
Dokumenty verejného obstarávania
Názov Dátum Typ - veľkosť
[category]
vyzva 14.10.2020 pdf - 317.71 kB
Tlačiť