4/2019

Obstarávateľ
 • Názov: Mestská časť Bratislava-Rača
 • IČO: 00304557
Úspešný uchádzač
 • Názov: VDM SLOVAKIA s.r.o.
 • IČO: 47032197
 • Adresa:Budovateľská 209, 900 46 Most pri Bratislave
 • Celková suma:0,00 €
Informácie o zákazke
 • Číslo obstarávania: 4/2019
 • Predmet: Oprava komunikácií III. a IV. triedy v správe Mestskej časti Bratislava - Rača
 • Opis predmetu zákazky:Predmetom obstarávania je oprava komunikácií III. a IV. triedy v správe MČ Bratislava–Rača technologickým spôsobom do hr. 60 mm podľa špecifikácií v prílohe č. 1 tejto výzvy. V prílohe uvedené množstvá sú predpokladané a informatívne, a budú odoberané podľa aktuálnych a reálnych potrieb verejného obstarávateľa.
  Realizácia predmetu zákazky bude vykonávaná priebežne podľa čiastkových objednávok a jednotlivých špecifikácií zadávaných verejným obstarávateľom na základe vzniknutej situácie a obhliadky.
 • Typ: Zákazka podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z.
 • Poznámka:
 • Dátum zverejnenia:15.04.2019
Termíny
 • Predloženia ponuky: 26.04.2019
 • Otvárania ponúk - ostatné:
 • Otvárania ponúk - kritéria:
Dokumenty verejného obstarávania
Názov Dátum Typ - veľkosť
[category]
vyzva_komunikacie 15.04.2019 pdf - 290.79 kB
Tlačiť