5/2019

Obstarávateľ
 • Názov: Mestská časť Bratislava-Rača
 • IČO: 00304557
Úspešný uchádzač
 • Názov: PETER BARILLA PE PLAST
 • IČO: 32868669
 • Adresa:059 19 Vikartovce 435
 • Celková suma:0,00 €
Informácie o zákazke
 • Číslo obstarávania: 5/2019
 • Predmet: Kúpa a dovoz priehľadných plastových vriec modrej a žltej farby
 • Opis predmetu zákazky:Predmetom obstarávania je kúpa a dovoz priehľadných plastových vriec modrej a žltej farby na zber papiera a plastov z rodinných domov v Mestskej časti Bratislava–Rača, a to:
  a) Vrecia priehľadné modré, určené na zber odpadu, ktorý je zaradený podľa vyhlášky MŽP SR č. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov v znení zákona č. 320/2017 Z. z. (ďalej len „Katalóg odpadov“) ako druh odpadu č. 20 01 01 – papier a lepenka:
  1. rozmer: 700 mm x 1100 mm,
  2. hrúbka: 30 mikrónov,
  3. objem: 120 litrov,
  4. balené v rolách po 25 ks,
  5. počet roliek: 1500 ks.
  b) Vrecia priehľadné žlté, určené na zber odpadu, ktorý je zaradený podľa katalógu odpadu ako druh odpadu č. 20 01 39 – plasty:
  1. rozmer: 700 mm x 1100 mm,
  2. hrúbka: 30 mikrónov,
  3. objem: 120 litrov,
  4. balené v rolách po 25 ks,
  5. počet roliek: 1500 ks.
 • Typ: Zákazka podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z.
 • Poznámka:
 • Dátum zverejnenia:03.05.2019
Termíny
 • Predloženia ponuky: 13.05.2019
 • Otvárania ponúk - ostatné:
 • Otvárania ponúk - kritéria:
Dokumenty verejného obstarávania
Názov Dátum Typ - veľkosť
[category]
vyzva_vrecia 03.05.2019 pdf - 175.83 kB
Tlačiť