6/2019

Obstarávateľ
 • Názov: Mestská časť Bratislava-Rača
 • IČO: 00304557
Úspešný uchádzač
 • Názov: Stanislav Belej
 • IČO: 43385036
 • Adresa:Hvozdnica 220, 013 56 Hvozdnica
 • Celková suma:0,00 €
Informácie o zákazke
 • Číslo obstarávania: 6/2019
 • Predmet: Rekonštrukcia elektroinštalácie v trakte materskej školy v ZŠ s MŠ J.A.Komenského
 • Opis predmetu zákazky:Predmetom zákazky je výmena elektroinštalácie v trakte materskej školy v budove ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25 podľa zadania s výkazom výmer (príloha č.1 tejto výzvy) s dodaním projektovej dokumentácie skutočného vyhotovenia a dodaním revíznej správy.
 • Typ: Zákazka podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z.
 • Poznámka:
 • Dátum zverejnenia:21.05.2019
Termíny
 • Predloženia ponuky: 04.06.2019
 • Otvárania ponúk - ostatné:
 • Otvárania ponúk - kritéria:
Dokumenty verejného obstarávania
Názov Dátum Typ - veľkosť
[category]
vyzva_elektroinstalacia 21.05.2019 pdf - 612.43 kB
Tlačiť