8/2019

Obstarávateľ
 • Názov: Mestská časť Bratislava-Rača
 • IČO: 00304557
Úspešný uchádzač
 • Názov: STAVOMAL SLOVAKIA spol. s r.o.
 • IČO: 36231371
 • Adresa:Z. Kodálya 779/9, 924 01 Galanta
 • Celková suma:0,00 €
Informácie o zákazke
 • Číslo obstarávania: 8/2019
 • Predmet: Rekonštrukcia Zdravotného strediska Tbiliská 6 – Hliníkové konštrukcie
 • Opis predmetu zákazky:Predmetom obstarávania je výmena presklených stien na dvoch požiarnych schodiskách a hlavnom schodisku v Zdravotnom stredisku na ul. Tbiliská 6 v mestskej časti Bratislava – Rača.
  Zasklené steny na schodiskách budú kompletne zdemontované so sendvičovou konštrukciou a budú nahradené klasickým hliníkovým fasádnym systémom.
  Obvodový plášť v mieste spojovacích krčkov hlavného komunikačného jadra s jednotlivými blokmi a v mieste spojovacích krčkov medzi blokom a požiarnym schodiskom je tvorený v časti parapetu okna po podlahu murovanou konštrukciou a v časti od podlahy smerom k nadpražiu spodného okna opäť sendvičovým panelom s trapézovým plechom. Samostatnou kapitolou sú zasklené steny na schodiskách. Jedná sa o oceľové zasklené steny, ktoré sú kombinované so sendvičovými panelmi a akoby vytvárali jeden kompaktný celok.
 • Typ: Zákazka podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z.
 • Poznámka:
 • Dátum zverejnenia:06.06.2019
Termíny
 • Predloženia ponuky: 18.06.2019
 • Otvárania ponúk - ostatné:
 • Otvárania ponúk - kritéria:
Dokumenty verejného obstarávania
Názov Dátum Typ - veľkosť
[category]
vyzva_ZSTbiliska_HlinikoveKonstrukcie 06.06.2019 pdf - 168.68 kB
podhlady 06.06.2019 zip - 1.48 MB
VykazVyrobkov 06.06.2019 pdf - 696.16 kB
priloha1_VV 06.06.2019 pdf - 62.14 kBpdf - 92.92 kB
priloha2_CestneVyhlasenie 06.06.2019 pdf - 200.85 kB
priloha3_navrh_zmluva 06.06.2019 pdf - 216.04 kB
priloha1_VV 06.06.2019 xlsx - 35.96 kB
Tlačiť