9/2019

Obstarávateľ
 • Názov: Mestská časť Bratislava-Rača
 • IČO: 00304557
Úspešný uchádzač
 • Názov: ECO AIR, s.r.o.
 • IČO: 47706911
 • Adresa:Železničiarska 3182/6, 811 04 Bratislava
 • Celková suma:0,00 €
Informácie o zákazke
 • Číslo obstarávania: 9/2019
 • Predmet: Rekonštrukcia MŠ Cyprichova – zateplenie obvodového plášťa
 • Opis predmetu zákazky:Predmetom obstarávania je zateplenie obvodového plášťa materskej školy Cyprichova nachádzajúcej sa v intraviláne mestskej časti Bratislava, k.ú. Rača
 • Typ: Zákazka podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z.
 • Poznámka:
 • Dátum zverejnenia:06.06.2019
Termíny
 • Predloženia ponuky: 18.06.2019
 • Otvárania ponúk - ostatné:
 • Otvárania ponúk - kritéria:
Dokumenty verejného obstarávania
Názov Dátum Typ - veľkosť
[category]
vyzva_Cyprichova_zateplenie 06.06.2019 pdf - 168.09 kB
PD_Cyprichova_zateplenie 06.06.2019 zip - 15.63 MB
priloha1_VV 06.06.2019 xlsx - 111.99 kB
priloha2_CestneVyhlasenie 06.06.2019 pdf - 201.81 kB
priloha3_navrh_zmluva 06.06.2019 pdf - 216.03 kB
Tlačiť