Zákazky

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Od: Do:
Predmet Typ Termín - ponuky Dátum zverejnenia
„Urban park Tbiliská“ – vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie a realizáciu stavby Zákazka podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z. 25.11.2019 15.11.2019
Dodanie a výsadba 26 kusov drevín Zákazka podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z. 18.11.2019 11.11.2019
Oprava asfaltobetónového krytu vozovky – Dopravná ulica a Ulica Na Pasekách Zákazka podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z. 14.11.2019 07.11.2019
Oprava asfaltobetónového krytu vozovky – Dopravná ulica a Ulica Na Pasekách Zákazka podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z. 14.11.2019 07.11.2019
Chrániče stromčekov - Zrušené Zákazka podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z. 29.10.2019 24.10.2019
„Prístavba ZŠ Tbiliská“ – vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie a projekt na realizáciu stavby Zákazka podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z. 31.10.2019 24.10.2019
Služby BOZP a OPP Zákazka podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z. 24.10.2019 17.10.2019
"Nadstavba a rekonštrukcia MŠ Kadnárová 69" - vypracovanie architektonickej štúdie - Zrušené Zákazka podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z. 22.10.2019 14.10.2019
Rekonštrukcia bytu Na Pasekách 22 Zákazka podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z. 18.10.2019 11.10.2019
„Prístavba ZŠ Tbiliská“ – vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie a projekt na realizáciu stavby - Zrušené Zákazka podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z. 18.10.2019 11.10.2019
Rekonštrukcia strechy ZŠ Tbiliská blok B1 Zákazka podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z. 16.10.2019 09.10.2019
Nové herné prvky na detské ihriská Zákazka podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z. 16.10.2019 09.10.2019
Oprava asfaltobetónového krytu vozovky - Pri Šajbách 1 Zákazka podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z. 16.10.2019 09.10.2019
Audítorské služby pre roky 2019 - 2022 Zákazka podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z. 09.10.2019 03.10.2019
Zabezpečenie spracovania územnoplánovacej dokumentácie / územného plánu zóny - Zrušené Zákazka podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z. 21.10.2019 24.09.2019
Rekonštrukcia ZŠ Plickova 9“ – vypracovanie architektonickej štúdie Zákazka podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z. 23.09.2019 13.09.2019
Sprevádzkovanie nákladného výťahu v Nemeckom kultúrnom dome Zákazka podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z. 20.09.2019 11.09.2019
REALIZÁCIA VÝSADBY V MČ BRATISLAVA-RAČA Zákazka podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z. 17.09.2019 05.09.2019
Oprava herných prvkov na detských ihriskách Zákazka podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z. 05.09.2019 21.08.2019
Sprevádzkovanie nákladného výťahu v Nemeckom kultúrnom dome - ZRUŠENÉ Zákazka podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z. 19.08.2019 12.08.2019
ZABEZPEČENIE TLAČE PERIODIKA RAČIANSKY VÝBER Zákazka podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z. 12.08.2019 29.07.2019
Sprevádzkovanie nákladného výťahu v Nemeckom kultúrnom dome - Zrušené Zákazka podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z. 23.07.2019 16.07.2019
Oprava strechy Požiarnej zbrojnice Zákazka podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z. 17.07.2019 09.07.2019
Zameranie adresných bodov v katastrálnom území Rača Zákazka podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z. 17.07.2019 09.07.2019
Komunálny kosiaci traktor a kompaktný traktor Zákazka podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z. 10.07.2019 03.07.2019
Dodanie a montáž digitálnej úradnej tabule - Outdoor kiosk totem Zákazka podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z. 08.07.2019 27.06.2019
Stavebné úpravy ZŠ Tbiliská Zákazka podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z. 04.07.2019 26.06.2019
Oprava chodníka v MŠ Barónka a terasy v MŠ Gelnická Zákazka podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z. 01.07.2019 19.06.2019
Zameranie adresných bodov v katastrálnom území Rača - zrušené Zákazka podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z. 24.06.2019 17.06.2019
Rekonštrukcia MŠ Cyprichova – zateplenie obvodového plášťa Zákazka podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z. 18.06.2019 06.06.2019
1 2 »