Zákazky

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Od: Do:
Predmet Typ Termín - ponuky Dátum zverejnenia
Úžitkové vozidlo do 3,5 t Zákazka podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z. 26.10.2020 21.10.2020
Monitoring výskytu živočíšnych škodcov a celoplošná deratizácia a dezinsekcia Zákazka podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z. 26.10.2020 19.10.2020
Monitoring výskytu živočíšnych škodcov a celoplošná deratizácia a dezinsekcia - Zrušené Zákazka podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z. 23.10.2020 14.10.2020
Stavebné práce projektu „Podpora zariadenia starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa na komunitnej úrovni v MČ Bratislava-Rača Zákazka podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z. 21.10.2020 07.10.2020
Urban park Tbiliská Zákazka podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z. 01.10.2020 09.09.2020
Projektový manažér stavby Zákazka podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z. 16.09.2020 08.09.2020
Oprava oplotenia MŠ Novohorská 1 Zákazka podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z. 04.06.2020 25.05.2020
Výmena kanalizačného potrubia Zákazka podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z. 27.05.2020 19.05.2020
Rekonštrukcia schodísk Zákazka podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z. 25.05.2020 13.05.2020
Dodanie a montáž klimatizácie Zákazka podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z. 18.05.2020 05.05.2020
Rekonštrukcia elektroinštalácie v ZŠ s MŠ J.A.Komenského - Zrušené Zákazka podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z. 20.05.2020 05.05.2020
Vymaľovanie interiérov materských škôl MČ Bratislava-Rača Zákazka podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z. 12.05.2020 29.04.2020
Výmena PVC podlahy v budovách MŠ Cyprichova a MŠ Tbiliská Zákazka podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z. 04.05.2020 23.04.2020
„Novostavba MŠ Kadnárova 69“ – vypracovanie projektovej dokumentácie pre územné rozhodnutie (DÚR), projektovej dokumentácie na odstránenia stavby, projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie (DSP) a projektovej dokumentácie realizáciu stavby (DRS) Zákazka podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z. 28.04.2020 23.04.2020
Dopravné značenie Zákazka podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z. 21.04.2020 15.04.2020
„Novostavba MŠ Kadnárova 69“ – vypracovanie PD pre územné rozhodnutie (DÚR), projektovej dokumentácie na odstránenia stavby, projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie (DSP) a projektovej dokumentácie realizáciu stavby (DRS) - Zrušené Zákazka podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z. 22.04.2020 15.04.2020
Dodanie a výsadba drevín Zákazka podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z. 20.04.2020 14.04.2020
Ošetrovanie stromovej vegetácie vo verejnej zeleni rezom (výchovným, zdravotným a redukčným rezom) v k.ú. mestskej časti Bratislava–Rača horolezeckou technikou a výrub drevín v zeleni v správe Miestneho úradu MČ Bratislava–Rača Zákazka podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z. 16.04.2020 07.04.2020
Dodanie a výsadba drevín - Zrušené Zákazka podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z. 14.04.2020 06.04.2020
Kúpa jazdeného úžitkového motorového vozidla do 3,5 t – valník dvojkabína - Zrušené Zákazka podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z. 06.04.2020 01.04.2020
Pristavenie veľkokapacitných kontajnerov s obsluhou na zber objemného odpadu z domácností Zákazka podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z. 03.04.2020 30.03.2020
Oprava komunikácií III. a IV. triedy v správe MČ Bratislava–Rača Zákazka podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z. 31.03.2020 24.03.2020
Nákup trávnikového rekultivátora a viacúčelovej sejačky Zákazka podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z. 30.03.2020 23.03.2020
Nové herné prvky na detské ihriská Zákazka podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z. 25.03.2020 17.03.2020
Zemné práce a terénne úpravy, nakladanie a preprava materiálu, čistenie odvodňovacích rigolov, odtokových kanálov, vodných zdrží a lapačov naplavenín v mestskej časti Bratislava–Rača Zákazka podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z. 23.03.2020 16.03.2020
Údržba zelene školských areálov Zákazka podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z. 18.03.2020 12.03.2020
Údržba pieskovísk v správe Mestskej časti Bratislava–Rača Zákazka podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z. 17.03.2020 11.03.2020
Zameranie adresných bodov v katastrálnom území Rača Zákazka podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z. 16.03.2020 09.03.2020
Kúpa jazdeného úžitkového motorového vozidla do 3,5 t – valník dvojkabína - Zrušené Zákazka podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z. 11.03.2020 05.03.2020
Odstraňovanie odpadu z miest s nezákonne umiestneným odpadom a čistenie kontajnerových stojísk Zákazka podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z. 24.02.2020 18.02.2020
1 2 »