Zákazky

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Od: Do:
Predmet Typ Termín - ponuky Dátum zverejnenia
Rekonštrukcia ZŠ Plickova 9“ – vypracovanie architektonickej štúdie Zákazka podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z. 23.09.2019 13.09.2019
Sprevádzkovanie nákladného výťahu v Nemeckom kultúrnom dome Zákazka podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z. 20.09.2019 11.09.2019
REALIZÁCIA VÝSADBY V MČ BRATISLAVA-RAČA Zákazka podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z. 17.09.2019 05.09.2019
Oprava herných prvkov na detských ihriskách Zákazka podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z. 05.09.2019 21.08.2019
Sprevádzkovanie nákladného výťahu v Nemeckom kultúrnom dome - ZRUŠENÉ Zákazka podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z. 19.08.2019 12.08.2019
ZABEZPEČENIE TLAČE PERIODIKA RAČIANSKY VÝBER Zákazka podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z. 12.08.2019 29.07.2019
Sprevádzkovanie nákladného výťahu v Nemeckom kultúrnom dome - Zrušené Zákazka podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z. 23.07.2019 16.07.2019
Oprava strechy Požiarnej zbrojnice Zákazka podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z. 17.07.2019 09.07.2019
Zameranie adresných bodov v katastrálnom území Rača Zákazka podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z. 17.07.2019 09.07.2019
Komunálny kosiaci traktor a kompaktný traktor Zákazka podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z. 10.07.2019 03.07.2019
Dodanie a montáž digitálnej úradnej tabule - Outdoor kiosk totem Zákazka podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z. 08.07.2019 27.06.2019
Stavebné úpravy ZŠ Tbiliská Zákazka podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z. 04.07.2019 26.06.2019
Oprava chodníka v MŠ Barónka a terasy v MŠ Gelnická Zákazka podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z. 01.07.2019 19.06.2019
Zameranie adresných bodov v katastrálnom území Rača - zrušené Zákazka podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z. 24.06.2019 17.06.2019
Rekonštrukcia Zdravotného strediska Tbiliská 6 – Hliníkové konštrukcie Zákazka podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z. 18.06.2019 06.06.2019
Rekonštrukcia MŠ Cyprichova – zateplenie obvodového plášťa Zákazka podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z. 18.06.2019 06.06.2019
Zabezpečenie procesu obstarania územnoplánovacej dokumentácie / územného plánu zóny Zákazka podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z. 06.06.2019 29.05.2019
Rekonštrukcia elektroinštalácie v trakte materskej školy v ZŠ s MŠ J.A.Komenského Zákazka podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z. 04.06.2019 21.05.2019
Kúpa a dovoz priehľadných plastových vriec modrej a žltej farby Zákazka podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z. 13.05.2019 03.05.2019
Oprava komunikácií III. a IV. triedy v správe Mestskej časti Bratislava - Rača Zákazka podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z. 26.04.2019 15.04.2019
Výmena piesku v detských pieskoviskách v správe Mestskej časti Bratislava - Rača Zákazka podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z. 24.04.2019 12.04.2019
Repasovanie parkových lavičiek a dodanie a montáž nových parkových lavičiek a dodanie a montáž parkových stolov Zákazka podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z. 26.04.2019 12.04.2019
Kúpa a dovoz priehľadných plastových vriec modrej a žltej farby - Zrušené Zákazka podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z. 08.04.2019 26.03.2019