Zákazky

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Od: Do:
Predmet Typ Termín - ponuky Dátum zverejnenia
„Rekonštrukcia ZŠ Plickova“ – vypracovanie architektonickej štúdie, projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie a dokumentácie pre realizáciu stavby Zákazka podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z. 26.02.2020 18.02.2020
Obnova športového areálu ZŠ Tbiliská – SO 07 Hokejbalové ihrisko Zákazka podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z. 25.02.2020 11.02.2020
Servis motorových pracovných strojov Zákazka podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z. 12.02.2020 06.02.2020
Odstraňovanie odpadu z miest s nezákonne umiestneným odpadom a čistenie kontajnerových stojísk - Zrušené Zákazka podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z. 12.02.2020 06.02.2020
Odvoz a zhodnotenie biologicky rozložiteľného odpadu Zákazka podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z. 03.02.2020 29.01.2020
Odvoz a likvidácia odpadu z ulíc Zákazka podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z. 03.02.2020 29.01.2020
Dodanie potravín Zákazka podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z. 27.01.2020 21.01.2020
Dodanie kancelárskych potrieb a čistiacich prostriedkov Zákazka podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z. 27.01.2020 21.01.2020
Servis motorových pracovných strojov - Zrušené Zákazka podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z. 27.01.2020 20.01.2020
Oprava a servis vozidiel Zákazka podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z. 20.01.2020 14.01.2020
« 1 2