Zmluva č. Dodatok č. 1 k zmluve o nájme bytu

Obstarávateľ
 • Názov: Obec Volkovce
 • IČO: 00308633
Zmluvný partner
 • Názov: Michal Hlavatý
 • IČO:
 • Adresa: Obrancov mieru 25/3, 951 87 Volkovce
Zodpovedná osoba
 • Podpísal: JUDr. Ondrej Kozolka
 • Funkcia: starosta obce
Informácie o zmluve
 • Kategória: Nájmy a prenájmy
 • Číslo zmluvy: Dodatok č. 1 k zmluve o nájme bytu
 • Názov zmluvy: Dodatok č. 1 k zmluve o nájme bytu uzatvorenej 18.7.2018
 • Dátum uzavretia: 07.01.2020
 • Dátum účinnosti:
 • Dátum platnosti do:
 • Celková hodnota: 200,00 € (DPH sa neuplatňuje)
 • Celková hodnota v CM: [originalna_mena]
 • Dátum zverejnenia: 08.01.2020
 • Poznámka: Celková výška mesačného nájomného od 1. februára 2020 je 184,- €, slovom jednostoosemdesiatštyri eur, ktorá pozostáva z nájomného vo výške 166,- € a fondu opráv vo výške 18,- €.

Prílohy
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
Zmluva o nájme bytu Predmetom nájmu je trojizbový byt číslo 27/4 nachádzajúci sa v obytnom dome súp. číslo 85, orientačné číslo 27, na pozemku p.č. 225/13 v obci Volkovce, KÚ Závada vrátane vybavenia bytu a spoločné časti a spoločné zariadenia vyššie uvedeného bytového domu Nájomca: Ivana Vranová 00000000 Prenajímateľ: Obec Volkovce 00308633 Stavebné práce, opravárenské práce 187,00 € 18.07.2012 01.08.2012 31.07.2015 19.07.2012 JUDr. Ondrej Kozolka - starosta obce Zmluva
Zmluva o nájme bytu Predmetom nájmu je trojizbový byt číslo 27/3, nachádzajúci sa v obytnom dome súp. číslo 85, orientačné číslo 27, na pozemku p.č. 225/13 v obci Volkovce, KÚ Závada vrátane vybavenia bytu a spoločné časti a spoločné zariadenia vyššie uvedeného bytového domu Nájomca: Jana Mlynková Prenajímateľ: Obec Volkovce 00308633 187,00 € 18.07.2012 01.08.2012 31.07.2015 19.07.2012 Zmluva
Zmluva o nájme bytu Predmetom nájmu je trojizbový byt číslo 27/2 nachádzajúci sa v obytnom dome súp. číslo 85, orient. číslo 27, na poz. p.č. 225/13, 108/6 v obci Volkovce, KÚ Závada vrátane vybavenia bytu a spoločné časti a spoločné zariadenia vyššie uvedeného bytového domu Nájomca: Miroslav Mihalička Prenajímateľ: Obec Volkovce 00308633 187,00 € 18.07.2012 01.08.2012 31.07.2015 19.07.2012 Zmluva
Zmluva o nájme bytu Predmetom nájmu je trojizbový byt číslo 27/1 nachádzajúci sa v obytnom dome súp. číslo 85, orientačné číslo 27, na pozemku p.č. 108/6 v obci Volkovce, KÚ Závada vrátane vybavenia bytu a spoločné časti a spoločné zariadenia vyššie uvedeného bytového domu Nájomca: Štefan Kováč Prenajímateľ: Obec Volkovce 00308633 187,00 € 18.07.2012 01.08.2012 31.07.2015 19.07.2012 Zmluva
Zmluva o nájme bytu Predmetom nájmu je trojizbový byt číslo 25/4 nachádzajúci sa v obytnom dome súp. číslo 86, orientačné číslo 25, na pozemku p.č. 108/5 v obci Volkovce, KÚ Závada vrátane vybavenia bytu a spoločné časti a spoločné zariadenia vyššie uvedeného bytového domu Nájomca: Adriana Kružlíková Prenajímateľ: Obec Volkovce 00308633 187,00 € 18.07.2012 01.08.2012 31.07.2015 19.07.2012 Zmluva
Zmluva o nájme bytu Predmetom nájmu je trojizbový byt číslo 25/3 nachádzajúci sa v obytnom dome súp. číslo 86, orientačné číslo 25, na pozemku p.č. 108/5 v obci Volkovce, KÚ Závada vrátane vybavenia bytu a spoločné časti a spoločné zariadenia vyššie uvedeného bytového domu Nájomca: Michal Hlavatý a manželka Ľubica Hlavatá Prenajímateľ: Obec Volkovce 00308633 187,00 € 18.07.2012 01.08.2012 31.07.2015 19.07.2012 Zmluva
Zmluva o nájme bytu Predmetom nájmu je trojizbový byt číslo 25/2 nachádzajúci sa v bytovom dome súp. číslo 86, orientačné číslo 25, na pozemku p.č. 108/5 v obci Volkovce, KÚ Závada vrátane vybavenia bytu a spoločné časti a spoločné zariadenia vyššie uvedeného bytového domu Nájomca: Ján Kováč a manželka Monika Kováčová Prenajímateľ: Obec Volkovce 00308633 187,00 € 18.07.2012 01.08.2012 31.07.2015 19.07.2012 Zmluva
Zmluva o nájme bytu Predmetom nájmu je trojizbový byt číslo 25/1 nachádzajúci sa v obytnom dome súp. číslo 86, orientačné číslo 25, na pozemku p.č. 108/5 v obci Volkovce, KÚ Závada vrátane vybavenia bytu a spoločné časti a spoločné zariadenia vyššie uvedeného bytového domu Nájomca: Ivan Tonka a manželka Lucia Tonková Prenajímateľ: Obec Volkovce 00308633 187,00 € 18.07.2012 01.08.2012 31.07.2015 23.07.2012 Zmluva
Zmluva o nájme bytu Predmetom nájmu podľa tejto nájomnej zmluvy je: trojizbový byt číslo 25/4 nachádzajúci sa v obytnom dome súp. č. 86, orietačné č. 25, na poz. p.č. 108/5 v obci Volkovce, KÚ Závada, spoločné časti a spoločné zariadenia vyššie stanoveného bytového domu Nájomca: Igor Ďurček a manželka Slavomíra Ďurčeková Prenajímateľ: Obec Volkovce 00308633 0,00 € 31.03.2013 31.07.2015 08.04.2013 Zmluva
Zmluva o nájme bytu Predmetom nájmu podľa tejto nájomnej zmluvy je: trojizbový byt číslo 27/1 nachádzajúci sa v obytnom dome súp. č. 85, orientačné č. 27, na poz. p.č. 108/6 v obci Volkovce, KÚ Závada, spoločné časti a spoločné zariadenia vyššie stanoveného bytového domu Nájomca: Iveta Koščová Prenajímateľ: Obec Volkovce 00308633 0,00 € 30.06.2013 31.07.2015 30.06.2013 Zmluva
Zmluva o nájme bytu Predmetom nájmu je trojizbový byt nachádzajúci sa v dome súpisné číslo 393, orientačné číslo 5, na poz.p.č. 781/6 v obci Volkovce,KÚ Volkovce vrátane vybavenia bytu, ktoré je presne špecifikované v zápisnici o prevzatí bytu. Prenajímateľ: Obec Volkovce 00308633 Nájomca: Stanislav Galamboš Nájmy a prenájmy 90,00 € 01.10.2013 01.10.2013 30.09.2014 01.10.2013 JUDr. Ondrej Kozolka starosta obce Zmluva
Zmluva o nájme bytu Zmluva o nájme bytu Prenajímateľ: Obec Volkovce 00308633 Nájomca: Stanislav Galamboš Nájmy a prenájmy 90,00 € 01.10.2014 30.09.2015 01.10.2014 JUDr. Ondrej Kozolka starosta obce Zmluva
Zmluva o nájme bytu Zmluva o nájme bytu Prenajímateľ: Obec Volkovce 00308633 Nájomca: Martin Záležák a manželka Ivana Záležáková Nájmy a prenájmy 187,00 € 09.07.2015 01.08.2015 31.07.2018 15.07.2015 JUDr. Ondrej Kozolka starosta obce Zmluva
Zmluva o nájme bytu Zmluva o nájme bytu Prenajímateľ: Obec Volkovce 00308633 Nájomca: Martin Holý a manželka Jana Holá Nájmy a prenájmy 187,00 € 09.07.2015 01.08.2015 31.07.2018 15.07.2015 JUDr. Ondrej Kozolka starosta obce Zmluva
Zmluva o nájme bytu Zmluva o nájme bytu Prenajímateľ: Obec Volkovce 00308633 Nájomca: Miroslav Mihalička Nájmy a prenájmy 187,00 € 09.07.2015 01.08.2015 31.07.2018 15.07.2015 JUDr. Ondrej Kozolka starosta obce Zmluva
Zmluva o nájme bytu Zmluva o nájme bytu Prenajímateľ: Obec Volkovce 00308633 Nájomca: Iveta Koščová Nájmy a prenájmy 187,00 € 09.07.2015 01.08.2015 31.07.2018 15.07.2015 JUDr. Ondrej Kozolka starosta obce Zmluva
Zmluva o nájme bytu Zmluva o nájme bytu Prenajímateľ: Obec Volkovce 00308633 Nájomca: Igor Ďurček a manželka Slavomíra Ďurčeková Nájmy a prenájmy 187,00 € 09.07.2015 01.08.2015 31.07.2018 15.07.2015 JUDr. Ondrej Kozolka starosta obce Zmluva
Zmluva o nájme bytu Zmluva o nájme bytu Prenajímateľ: Obec Volkovce 00308633 Njomca: Ján Kováč a manželka Monika Kováčová Nájmy a prenájmy 187,00 € 09.07.2015 01.08.2015 31.07.2018 15.07.2015 JUDr. Ondrej Kozolka starosta obce Zmluva
Zmluva o nájme bytu Zmluva o nájme bytu Prenajímateľ: Obec Volkovce 00308633 Nájomca: Ivan Tonka a manželka Lucia Tonková Nájmy a prenájmy 187,00 € 09.07.2015 01.08.2015 31.07.2018 15.07.2015 JUDr. Ondrej Kozolka starosta obce Zmluva
Zmluva o nájme bytu Zmluva o nájme bytu Prenajímateľ: Obec Volkovce 00308633 Nájomca: Michal Hlavatý a manželka Ľubica Hlavatá Nájmy a prenájmy 187,00 € 29.07.2015 01.08.2015 31.07.2018 29.07.2015 JUDr. Ondrej Kozolka starosta obce Zmluva
Zmluva o nájme bytu Zmluva o nájme bytu Prenajímateľ: Obec Volkovce 00308633 Nájomca: Helena Sýkorová Nájmy a prenájmy 97,00 € 10.11.2014 31.10.2017 10.11.2014 JUDr. Ondrej Kozolka starosta obce Zmluva
Zmluva o nájme bytu Zmluva o nájme bytu Prenajímateľ: Obec Volkovce 00308633 Nájomca: Daniela Švecová Nájmy a prenájmy 186,00 € 10.11.2014 31.10.2017 10.11.2014 JUDr. Ondrej Kozolka starosta obce Zmluva
Zmluva o nájme bytu Zmluva o nájme bytu Prenajímateľ: Obec Volkovce 00308633 Nájomca: Jozef Michňa Nájmy a prenájmy 97,00 € 10.11.2014 31.10.2017 10.11.2014 JUDr. Ondrej Kozolka starosta obce Zmluva
Zmluva o nájme bytu Zmluva o nájme bytu Prenajímateľ: Obec Volkovce 00308633 Nájomca: Ivan Brandt Nájmy a prenájmy 186,00 € 10.11.2014 31.10.2017 10.11.2014 JUDr. Ondrej Kozolka starosta obce Zmluva
Zmluva o nájme bytu Zmluva o nájme bytu Prenajímateľ: Obec Volkovce 00308633 Nájomca: Milan Adamec Nájmy a prenájmy 153,00 € 10.11.2014 31.10.2015 10.11.2014 JUDr. Ondrej Kozolka starosta obce Zmluva
Zmluva o nájme bytu Zmluva o nájme bytu Prenajímateľ: Obec Volkovce 00308633 Nájomca: Mária Šlosiarová Nájmy a prenájmy 100,00 € 10.11.2014 31.10.2017 10.11.2014 JUDr. Ondrej Kozolka starosta obce Zmluva
Zmluva o nájme bytu Zmluva o nájme bytu Prenajímateľ: Obec Volkovce 00308633 Nájomca: Marek Šípka Nájmy a prenájmy 183,00 € 10.11.2014 31.10.2017 10.11.2014 JUDr. Ondrej Kozolka starosta obce Zmluva
Zmluva o nájme bytu Zmluva o nájme bytu Prenajímateľ: Obec Volkovce 00308633 Nájomca: Martin Školník Nájmy a prenájmy 97,00 € 10.11.2014 31.10.2017 10.11.2014 JUDr. Ondrej Kozolka starosta obce Zmluva
Zmluva o nájme bytu Zmluva o nájme bytu Prenajímateľ: Obec Volkovce 00308633 Nájomca: Marek Kvaššay Nájmy a prenájmy 186,00 € 10.11.2014 31.10.2017 10.11.2014 JUDr. Ondrej Kozolka starosta obce Zmluva
Zmluva o nájme bytu Zmluva o nájme bytu Prenajímateľ: Obec Volkovce 00308633 Nájomca: Alica Kvaššayová Nájmy a prenájmy 153,00 € 10.11.2014 31.10.2017 10.11.2014 JUDr. Ondrej Kozolka starosta obce Zmluva
Zmluva o nájme bytu Zmluva o nájme bytu Obec Volkovce 00308633 Milan Adamec Nájmy a prenájmy 153,00 € 05.10.2015 01.11.2015 31.10.2017 06.10.2015 JUDr. Ondrej Kozolka starosta obce Zmluva
Zmluva o nájme bytu Zmluva o nájme bytu Obec Volkovce 00308633 Ivan Brandt Nájmy a prenájmy 187,00 € 18.10.2016 31.07.2018 19.10.2016 JUDr. Ondrej Kozolka starosta obce Zmluva
Zmluva o nájme bytu Zmluva o nájme bytu Obec Volkovce 00308633 Jakub Kvaššay Nájmy a prenájmy 186,00 € 18.10.2016 31.07.2017 19.10.2016 JUDr. Ondrej Kozolka starosta obce Zmluva
Zmluva o nájme bytu Zmluva o nájme bytu Obec Volkovce 00308633 MUDr. Michal Kuťka Nájmy a prenájmy 187,00 € 08.06.2017 15.06.2017 31.07.2018 09.06.2017 JUDr. Ondrej Kozolka starosta obce Zmluva
Zmluva o nájme bytu Zmluva o nájme bytu Prenajímateľ: Obec Volkovce 00308633 Nájomca: Jozef Michňa Nájmy a prenájmy 97,00 € 06.10.2017 31.10.2020 06.10.2017 JUDr. Ondrej Kozolka starosta obce Zmluva
Zmluva o nájme bytu Zmluva o nájme bytu Prenajímateľ: Obec Volkovce 00308633 Nájomca: Milan Adamec Nájmy a prenájmy 156,00 € 06.10.2017 31.10.2020 06.10.2017 JUDr. Ondrej Kozolka starosta obce Zmluva
Zmluva o nájme bytu Zmluva o nájme bytu Prenajímateľ: Obec Volkovce 00308633 Nájomca: Mária Šlosiarová Nájmy a prenájmy 100,00 € 06.10.2017 31.10.2020 06.10.2017 JUDr. Ondrej Kozolka starosta obce Zmluva
Zmluva o nájme bytu Zmluva o nájme bytu Prenajímateľ: Obec Volkovce 00308633 Nájomca: Marek Šípka Nájmy a prenájmy 186,00 € 06.10.2017 31.10.2020 06.10.2017 JUDr. Ondrej Kozolka starosta obce Zmluva
Zmluva o nájme bytu Zmluva o nájme bytu Prenajímateľ: Obec Volkovce 00308633 Nájomca: Marek Kvaššay Nájmy a prenájmy 186,00 € 06.10.2017 31.10.2020 06.10.2017 JUDr. Ondrej Kozolka starosta obce Zmluva
Zmluva o nájme bytu Zmluva o nájme bytu Prenajímateľ: Obec Volkovce 00308633 Nájomca: Alica Kvaššayová Nájmy a prenájmy 153,00 € 06.10.2017 31.10.2020 06.10.2017 JUDr. Ondrej Kozolka starosta obce Zmluva
Zmluva o nájme bytu Zmluva o nájme bytu Prenajímateľ: Obec Volkovce 00308633 Nájomca: Jakub Kvaššay Nájmy a prenájmy 189,00 € 06.10.2017 31.10.2020 20.10.2017 JUDr. Ondrej Kozolka starosta obce Zmluva
Zmluva o nájme bytu Zmluva o nájme bytu Prenajímateľ: Obec Volkovce 00308633 Nájomca: Daniela Komaneková Nájmy a prenájmy 189,00 € 06.10.2017 31.10.2020 20.10.2017 JUDr. Ondrej Kozolka starosta obce Zmluva
Zmluva o nájme bytu Zmluva o nájme bytu Prenajímateľ: Obec Volkovce 00308633 Nájomca: Martin Školník Nájmy a prenájmy 97,00 € 06.10.2017 31.10.2020 20.10.2017 JUDr. Ondrej Kozolka starosta obce Zmluva
Zmluva o nájme bytu Zmluva o nájme bytu Obec Volkovce 00308633 Ján Kováč Nájmy a prenájmy 0,00 € 18.07.2018 31.07.2021 23.07.2018 JUDr. Ondrej Kozolka starosta obce Zmluva
Zmluva o nájme bytu Zmluva o nájme bytu Obec Volkovce 00308633 Igor Ďurček Nájmy a prenájmy 0,00 € 18.07.2018 31.07.2021 23.07.2018 JUDr. Ondrej Kozolka starosta obce Zmluva
Zmluva o nájme bytu Zmluva o nájme bytu Obec Volkovce 00308633 Ivan Brandt Nájmy a prenájmy 0,00 € 18.07.2018 31.07.2021 23.07.2018 JUDr. Ondrej Kozolka starosta obce Zmluva
Zmluva o nájme bytu Zmluva o nájme bytu Obec Volkovce 00308633 MUDr. Michal Kuťka Nájmy a prenájmy 0,00 € 18.07.2018 31.07.2021 23.07.2018 JUDr. Ondrej Kozolka starosta obce Zmluva
Zmluva o nájme bytu Zmluva o nájme bytu Obec Volkovce 00308633 Ivan Tonka Nájmy a prenájmy 0,00 € 18.07.2018 31.07.2021 23.07.2018 JUDr. Ondrej Kozolka starosta obce Zmluva
Zmluva o nájme bytu Zmluva o nájme bytu Obec Volkovce 00308633 Martin Záležák Nájmy a prenájmy 0,00 € 18.07.2018 31.07.2021 24.07.2018 JUDr. Ondrej Kozolka starosta obce Zmluva
Zmluva o nájme bytu Zmluva o nájme bytu Obec Volkovce 00308633 Michal Hlavatý Nájmy a prenájmy 0,00 € 18.07.2018 31.07.2021 25.07.2018 JUDr. Ondrej Kozolka starosta obce Zmluva
Zmluva o nájme bytu Zmluva o nájme bytu Obec Volkovce 00308633 Martin Holý Nájmy a prenájmy 0,00 € 18.07.2018 31.07.2021 25.07.2018 JUDr. Ondrej Kozolka starosta obce Zmluva
Zmluva o nájme bytu Zmluva o nájme bytu Obec Volkovce 00308633 Peter Drozdík Nájmy a prenájmy 186,00 € 31.01.2019 31.10.2020 01.02.2019 JUDr. Ondrej Kozolka starosta obce Zmluva
Zmluva o nájme bytu Zmluva o nájme bytu Obec Volkovce 00308633 Ján Marták Nájmy a prenájmy 187,00 € 29.03.2019 30.03.2019 JUDr. Ondrej Kozolka starosta obce Zmluva
Zmluva o nájme bytu Zmluva o nájme bytu Obec Volkovce 00308633 Mária Šlosiarová Stavebné práce, opravárenské práce 3 600,00 € 14.10.2020 31.10.2023 21.10.2020 JUDr. Ondrej Kozolka starosta obce Zmluva
Zmluva o nájme bytu Zmluva o nájme bytu Obec Volkovce 00308633 Milan Adamec Nájmy a prenájmy 6 696,00 € 14.10.2020 31.10.2023 21.10.2020 JUDr. Ondrej Kozolka starosta obce Zmluva
Zmluva o nájme bytu Zmluva o nájme bytu Obec Volkovce 00308633 Helena Sýkorová Nájmy a prenájmy 3 492,00 € 14.10.2020 31.10.2023 21.10.2020 JUDr. Ondrej Kozolka starosta obce Zmluva
Zmluva o nájme bytu Zmluva o nájme bytu Obec Volkovce 00308633 Martin Školník Nájmy a prenájmy 5 400,00 € 14.10.2020 01.11.2020 31.10.2023 30.10.2020 JUDr. Ondrej Kozolka starosta obce Zmluva
Zmluva o nájme bytu Zmluva o nájme bytu Obec Volkovce 00308633 Marek Kvaššay Nájmy a prenájmy 6 588,00 € 15.10.2020 01.11.2020 31.10.2023 30.10.2020 JUDr. Ondrej Kozolka starosta obce Zmluva
Zmluva o nájme bytu Zmluva o nájme bytu Obec Volkovce 00308633 Alica Kvaššayová Nájmy a prenájmy 5 508,00 € 14.10.2020 01.11.2020 31.10.2023 30.10.2020 JUDr. Ondrej Kozolka starosta obce Zmluva
Zmluva o nájme bytu Zmluva o nájme bytu Obec Volkovce 00308633 Jozef Michňa Nájmy a prenájmy 3 492,00 € 14.10.2020 01.11.2020 31.10.2023 30.10.2020 JUDr. Ondrej Kozolka starosta obce Zmluva
Zmluva o nájme bytu Zmluva o nájme bytu Obec Volkovce 00308633 Roman Gurvai Stavebné práce, opravárenské práce 3 708,00 € 14.10.2020 01.11.2020 31.10.2023 30.10.2020 JUDr. Ondrej Kozolka starosta obce Zmluva
Zmluva o nájme bytu Zmluva o nájme bytu Obec Volkovce 00308633 Marek Šípka Nájmy a prenájmy 6 696,00 € 15.10.2020 01.11.2020 31.10.2023 30.10.2020 JUDr. Ondrej Kozolka starosta obce Zmluva
Zmluva o nájme bytu Zmluva o nájme bytu Obec Volkovce 00308633 Peter Drozdík Nájmy a prenájmy 6 804,00 € 14.10.2020 01.11.2020 31.10.2023 30.10.2020 JUDr. Ondrej Kozolka starosta obce Zmluva
Zmluva o nájme bytu Zmluva o nájme bytu Obec Volkovce 00308633 Alica Chovanová Nájmy a prenájmy 0,00 € 29.03.2021 31.07.2024 31.03.2021 JUDr. Ondrej Kozolka starosta obce Zmluva
Zmluva o nájme bytu Zmluva o nájme bytu Obec Volkovce 00308633 Martin Školník Nájmy a prenájmy 0,00 € 31.05.2021 31.10.2023 02.06.2021 JUDr. Ondrej Kozolka starosta obce Zmluva
Zmluva o nájme bytu Zmluva o nájme bytu Obec Volkovce 00308633 Jozef Mlynka Nájmy a prenájmy 0,00 € 31.05.2021 31.10.2021 02.06.2021 JUDr. Ondrej Kozolka starosta obce Zmluva
Zmluva o nájme bytu Zmluva o nájme bytu Obec Volkovce 00308633 Roman Gurvai Nájmy a prenájmy 0,00 € 31.05.2021 31.10.2023 02.06.2021 JUDr. Ondrej Kozolka starosta obce Zmluva
Zmluva o nájme bytu Zmluva o nájme bytu Obec Volkovce 00308633 Ivan Tonka Nájmy a prenájmy 200,00 € 20.07.2021 01.08.2021 31.07.2024 23.07.2021 JUDr. Ondrej Kozolka starosta obce Zmluva
Zmluva o nájme bytu Zmluva o nájme bytu Obec Volkovce 00308633 Ján Kováč Nájmy a prenájmy 200,00 € 20.07.2021 31.07.2024 23.07.2021 JUDr. Ondrej Kozolka starosta obce Zmluva
Zmluva o nájme bytu Zmluva o nájme bytu Obec Volkovce 00308633 Michal Hlavatý Nájmy a prenájmy 200,00 € 20.07.2021 31.08.2024 23.07.2021 JUDr. Ondrej Kozolka starosta obce Zmluva
Zmluva o nájme bytu Zmluva o nájme bytu Obec Volkovce 00308633 Katarína Gábrišová Nájmy a prenájmy 200,00 € 28.02.2022 31.07.2024 09.03.2022 JUDr. Ondrej Kozolka starosta obce Zmluva
Zmluva o nájme bytu Zmluva o nájme bytu Obec Volkovce 00308633 Igor Ďurček Nájmy a prenájmy 200,00 € 20.07.2021 31.07.2024 23.07.2021 JUDr. Ondrej Kozolka starosta obce Zmluva
Zmluva o nájme bytu Zmluva o nájme bytu Obec Volkovce 00308633 Ján Marták Nájmy a prenájmy 200,00 € 20.07.2021 31.07.2022 23.07.2021 JUDr. Ondrej Kozolka starosta obce Zmluva
Zmluva o nájme bytu Zmluva o nájme bytu Obec Volkovce 00308633 Martin Holý Nájmy a prenájmy 200,00 € 20.07.2021 31.07.2024 23.07.2021 JUDr. Ondrej Kozolka starosta obce Zmluva
Zmluva o nájme bytu Zmluva o nájme bytu Obec Volkovce 00308633 Martin Záležák Nájmy a prenájmy 200,00 € 20.07.2021 31.07.2024 23.07.2021 JUDr. Ondrej Kozolka starosta obce Zmluva
Zmluva o nájme bytu Zmluva o nájme bytu Obec Volkovce 00308633 Ján Marták Nájmy a prenájmy 1 200,00 € 23.12.2022 01.01.2023 30.06.2023 27.12.2022 Ing. Tomáš Kozolka starosta obce Zmluva