Zmluva č. Kúpna zmluva

Obstarávateľ
 • Názov: Obec Volkovce
 • IČO: 00308633
Zmluvný partner
 • Názov: Ing. Ľudovít Kozolka a manželka Erika Kozolková
 • IČO:
 • Adresa: Hlavná 227/18, 951 87 Volkovce
Zodpovedná osoba
 • Podpísal: JUDr. Ondrej Kozolka
 • Funkcia: starosta obce
Informácie o zmluve
 • Kategória: Iné
 • Číslo zmluvy: Kúpna zmluva
 • Názov zmluvy: Kúpna zmluva uzatvorená v súlade s ust. § 588 a nasl. Občianskeho zákonníka
 • Dátum uzavretia: 04.01.2022
 • Dátum účinnosti:
 • Dátum platnosti do:
 • Celková hodnota: 378,00 € (DPH sa neuplatňuje)
 • Celková hodnota v CM: [originalna_mena]
 • Dátum zverejnenia: 04.01.2022
 • Poznámka: Predávajúci touto zmluvou prevádza novovytvorenú nehnuteľnosť katastrálneho územia Volkovce parc. čísla 252/41 ostatná plocha o výmere 63 m2, v zmysle ust. § 9a ods. 8 písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov v súlade s uznesením Obecného zastupiteľstva obce Volkovce č. XVI/11 zo dňa 12.11.2021
  Predávajúci predáva novovytvorenú nehnuteľnosť parc. čísla 252/41 ostatná plocha o výmere 63 m2 v stave ako sa nachádza kupujúcemu v prvom rade a kupujúcemu v druhom rade spolu za kúpnu cenu 378,- eur (slovom: tristosedemdesiatosem eur).
Prílohy
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
59/2021 Gigaset C530 - predaj Obec Volkovce 00308633 Slovak Telekom, a.s. 35763469 Palivá, energie, voda, telefóny 19,90 € 24.02.2021 17.03.2021 JUDr. Ondrej Kozolka starosta obce Faktúra