32/2020

Obstarávateľ
 • Názov: Mestská časť Bratislava-Rača
 • IČO: 00304557
Úspešný uchádzač
 • Názov:
 • IČO:
 • Adresa:
 • Celková suma:0,00 €
Informácie o zákazke
 • Číslo obstarávania: 32/2020
 • Predmet: Stavebné práce projektu „Podpora zariadenia starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa na komunitnej úrovni v MČ Bratislava-Rača
 • Opis predmetu zákazky:Predmetom zákazky sú stavebné práce v objekte Materskej školy a detských jaslí na Tbiliskej ul. 2, Bratislava–Rača v zmysle projektovej dokumentácia a zadania výkazu výmer.
  Zadaním pre spracovanie projektovej dokumentácie bola zmena účelu využitia pôvodného správcovského/služobného bytu situovaného na prízemí v severovýchodnom nároží objektu Materskej školy a detských jaslí. Táto zmena účelu využitia súvisí s cieľom využiť neobývané, neužívané a devastované priestory bytu a tak rozšíriť priestory stiesnených detských jaslí o ďalšiu triedu.
 • Typ: Zákazka podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z.
 • Poznámka:
 • Dátum zverejnenia:07.10.2020
Termíny
 • Predloženia ponuky: 21.10.2020
 • Otvárania ponúk - ostatné:
 • Otvárania ponúk - kritéria:
Dokumenty verejného obstarávania
Názov Dátum Typ - veľkosť
[category]
PD 07.10.2020 zip - 15.69 MB
priloha1_VV 07.10.2020 xlsx - 184.34 kB
priloha2_navrh_zmluva 07.10.2020 pdf - 282.19 kB
priloha3_CestneVyhlasenie_§32_1_f 07.10.2020 pdf - 224.04 kB
priloha4_CestneVyhlasenie_§23 07.10.2020 pdf - 227.88 kB
vyzva 07.10.2020 pdf - 212.06 kB
Tlačiť