Subjekty

Rozšírené vyhľadávanie

IČO  Názov Adresa
00 Berlin Brands Group Berlín
000000 Worldline 1130 Brussels
0000000 Satelitná televízia freeSAT P.O.Box 111, 83000 Bratislava 3
0000000000 Spáva CHKO Dunajské Luhy Korzo Bélu Bartóka č.789/3, 929 16 Dunajská Streda
0000003 Mosonvármegye kft. Erdoalja utca 11, Feketeerdo
00151700 Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. Pribinova 19, 815 74 Bratislava
00151742 Ministerstvo financii SR Štafanovičova 5
00151866 Okresný úrad Dunajská Streda - katastrálny odbor Agátova 7, Dunajská Streda
00156752 Vodohospodárska výstavba, štátny podnik Karloveská 2, Bratislava
00162957 IVES Košice Čs. armády 20, 041 18 Košice
00168831 Západoslovenská distribučná ,a.s. Západoslovenská energetika a.s. Čulenova 6, 816 47 Bratislava 1
00177474 Dobrovoľná požiarna ochrana SR Kutuzovova 17, 831 03 Bratislava 3
00177717 Osvetový inštitút Csemadoku
00305260 Obec Baka 930 04 Baka 262
00305278 Obec Baloň Baloň 22, 930 08 Čilizská Radvaň
00305359 Obec Dobrohošť Hlavná 99, 930 31 Dobrohošť
00305383 Mesto Dunajská Streda Hlavná 50/16, 929 01 Dunajská Streda
00305391 Mesto Gabčíkovo Hlavná 1039/21, 930 05 Gabčíkovo
00305421 Obec Horný Bar 930 33 Horný Bar 184
00305499 Obec Jurová 930 04 Jurová č. 85
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »