Zmluva č. Dodatok č. 1 k zmluve o dielo č. 2/2022

Obstarávateľ
 • Názov: Kysucká galéria v Oščadnici
 • IČO: 36145271
Zmluvný partner
Zodpovedná osoba
 • Podpísal: Mgr., Mgr. art. Vladislav Zabel
 • Funkcia: riaditeľ Kysuckej galérie v Oščadnici
Informácie o zmluve
 • Kategória: Stavebné práce, opravárenské práce
 • Číslo zmluvy: Dodatok č. 1 k zmluve o dielo č. 2/2022
 • Názov zmluvy: Dodatok č. 1 k zmluve o dielo č. 2/2022 uzatvorená medzi zmluvnými stranami podľa § 536 a nasl. Zákona 513/1991 Zb. - Obchodného zákonníka v znení neskorších zmien a doplnkov
 • Dátum uzavretia: 28.07.2022
 • Dátum účinnosti: 03.08.2022
 • Dátum platnosti do:
 • Celková hodnota: 72 334,10 € (s DPH)
 • Celková hodnota v CM: [originalna_mena]
 • Dátum zverejnenia: 02.08.2022
 • Poznámka:
Prílohy