Subjekty

Rozšírené vyhľadávanie

IČO  Názov Adresa
00162825 Pedagogická a sociálna akadémia Kmeťovo stromoradie 5, 08001 Prešov
00162957 Ives Košice, Čsl. armády 20, 04018 Košice Čsl. armády 20, 040 18 Košice
00169081 COOP Jednota Humenné, s.d. Družstevná 24, 06627 Humenné
00186155 Technické služby mesta Humenné Sninska27/1018, Humenné
10672796 Elektrotechnol- M. Mrázek, Tŕebíčska 16, Humenné Milan Mrázek Třebíčska 16, Humenné
10804692 Elsatex,Nám. Slobody 69, Humenné Ondavské Matiašovce 56,
13960962 Peter Cvik-EDUXE, M.C. Sklodowskej 2, Bratislava M.C. Sklodowskej 2, Bratislava
14293927 Michal Patarák-MP Štúrova 1337/32, 066 01 Humenné
14297396 Jozef Karandušovský,Oprava a odborné prehliadky výťahov,Nám. Slobody 1731/61,066 01 Humenné Nám. Slobody 1732/61, Humenné
14394979 Miroslav Sokol -OPTIMAX Košice Tokajícka 4, 040 22 Košice
164381 MŠVV a Š SR Strmová 1, 813 30 Bratislaa
169081 COOP Jednota Humenné, s.d. Družstevná 24, 06627 Humenné
17135265 Pavol Hric-ROASS, SNP 3, 066 01 Humenné
17147786 MILK-AGRO spol. s.r.o Čapajevova 36, 08046 Prešov Čapajevova 36, 08046 Prešov
25523414 Benjamin s.r.o,Hradišťská766, Buchlovice Hradišťská 766,Buchlovice
25816616 MEDIADIDA s.r.o, Kubíčkova 19, Olomouc
30414253 PPaC a.s.Humenné Mierová 34, 066 54 Humenné
31291295 NORMa potreby pre domácnosť, Konštantínova 7, Prešov
31363822 ARES spol.s.r.o, Banselova 4, Bratislava Banselova 4, Bratislava
31595545 Komunalná poisťovňaa.s.Viena Insurance Group,Štefánikova 17, Bratislava Regionalné centrum prevádzky Košice,Hlavná 62, Košice
1 2 3 4 5 6 7 »