Subjekty

Rozšírené vyhľadávanie

IČO  Názov Adresa
000000 Szelecká Monika Kamenín 100, 943 57
00151742 Ministerstvo financií Slovenskej republiky Štefanovičova 5, 817 82 Bratislava
00151866 Slovenská republika, zastúpená Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky Pribinova 2, 812 72 Bratislava
00166197 Štatistický úrad Slovenskej republiky Lamačská cesta 3/C, 840 05 Bratislava 45
00177474 Dobrovoľná požiarna ochrana SR Kutuzovova 17, 831 03 Bratislava
00178454 SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam Rastislavova 3, 821 08 Bratislava
00191396 Medzičilizie, a.s. 930 08 Čiližská Radvaň 329
00305332 Mesto Veľký Meder, Komárňanská 207/9, 932 01 Veľký Meder 932 01 Veľký Meder
00305430 Obec Dolný Štál 930 10 Dolný Štál, ul. Mateja Korvína 676/2
00305588 Obec Medveďov
00305758 Obec Ňárad 930 06 Ňárad č. 78
00587478 Poľnohospodárske družstvo Hrušov Hrušov 1147, 925 02 Dolné Saliby
00602311 Asseco Solutions, a.s. Plynárenská 7/C, 821 09 Bratislava
00653501 UNIQA poisťovňa, a.s. Lazaretská 15, 820 07 Bratislava 27
00687022 EKOTEC spol. s.r.o. Lamačská cesta 20, 84103 Bratislava
09233466 Czech Textile Production,s.r.o. Bahno-Příkopy 1285, Místek, 738 01 Frýdek-Místek
11848014 Dr.jur.Ferenc Mazács - advokát Alžbetínske námestie 328, 929 01 Dunajská Streda
11866136 Andrej BUGÁR B-SERVIS, Polovnícka 1113/38, 932 01 Veľký Meder
11871482 Juraj BUGÁR - BIT, Sídl. M. Corvina 1961/36, 932 01 Veľký Meder
13966979 EIPS-Ekonomické informácie a poradenské služby, Martinčekova 32, 821 01 Bratislava
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »