Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ 
Kúpna zmluva Kúpna zmluva uzatvorená v súlade s ust. § 588 a nasl. Občianskeho zákonníka Obec Volkovce 00308633 Ing. Ľudovít Kozolka a manželka Erika Kozolková Iné 378,00 € 04.01.2022 04.01.2022 JUDr. Ondrej Kozolka starosta obce Zmluva
Kúpna zmluva Kúpna zmluva uzatvorená v súlade s ust. § 588 a nasledujúcich Občianskeho zákonníka Obec Volkovce 00308633 Rastislav Chovan a manželka Zlatica Chovanová Iné 852,00 € 07.01.2022 07.01.2022 JUDr. Ondrej Kozolka starosta obce Zmluva
Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy č. 122154757 Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy č. 122154757 Obec Volkovce 00308633 Západoslovenská distribučná, a.s. 36361518 Palivá, energie, voda, telefóny 0,00 € 11.01.2022 12.01.2022 JUDr. Ondrej Kozolka starosta obce Zmluva
Zmluva o výkone činnosti športového odborník - trénera v rámci realizácie projektu " Dajme spolu gól 2021/22" Zmluva o výkone činnosti športového odborník - trénera v rámci realizácie projektu " Dajme spolu gól 2021/22" uzatvorená podľa § 51 a nasl. Občianskeho zákonníka Obec Volkovce 00308633 Ing. Tomáš Kozolka 50143115 Iné 200,00 € 21.01.2022 31.07.2022 27.01.2022 JUDr. Ondrej Kozolka starosta obce Zmluva
Zmluva o dielo Zmluva o dielo uzatvorená v zmysle ustanovení § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov Obec Volkovce 00308633 Slim Team, s.r.o. 45672008 Stavebné práce, opravárenské práce 54 998,41 € 01.02.2022 01.02.2022 JUDr. Ondrej Kozolka starosta obce Zmluva
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecných bremien Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecných bremien uzatvorená podľa § 289 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov Obec Volkovce 00308633 Západoslovenská distribučná, a.s. 36361518 Palivá, energie, voda, telefóny 0,00 € 04.02.2022 07.02.2022 JUDr. Ondrej Kozolka starosta obce Zmluva
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecných bremien Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecných bremien uzatvorená podľa § 289 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov Obec Volkovce 00308633 Západoslovenská distribučná, a.s. 36361518 Palivá, energie, voda, telefóny 0,00 € 04.02.2022 07.02.2022 JUDr. Ondrej Kozolka starosta obce Zmluva
Dodatok č. 2 k poistnej zmluve č. 11-4-16384 Dodatok č. 2 k Poistnej zmluve Poistenie majetku č. 11-4-16384 Obec Volkovce 00308633 Union poisťovňa, a.s. 31322051 Právne a konzultačné služby 916,36 € 28.01.2022 01.02.2022 JUDr. Ondrej Kozolka starosta obce Zmluva
Dodatok č. 3 k poistnej zmluve č. 11-4-16384 Dodatok č. 3 k Poistnej zmluve Poistenie majetku č. 11-4-16384 Obec Volkovce 00308633 Union poisťovňa, a.s. 31322051 Iné 140,77 € 10.02.2022 17.02.2022 JUDr. Ondrej Kozolka starosta obce Zmluva
Dodatok k Zmluve č. 12/2013 Dodatok k Zmluve č. 12/2013 o odvoze a likvidácii KO a drobného stavebného odpadu Obec Volkovce 00308633 Technické služby mesta Zlaté Moravce 00587168 Iné 0,00 € 31.01.2022 01.02.2022 31.01.2022 JUDr. Ondrej Kozolka starosta obce Zmluva
Dohoda o ukončení nájmu bytu Dohoda o ukončení nájmu bytu Obec Volkovce 00308633 Michal Hlavatý a manželka Ľubica Hlavatá Nájmy a prenájmy 0,00 € 28.02.2022 09.03.2022 JUDr. Ondrej Kozolka starosta obce Zmluva
Dodatok č. 3 k Zmluve o zabezpečení stravovacích služieb Dodatok č. 3 k Zmluve o zabezpečení stravovacích služieb Obec Volkovce 00308633 Alena Belenčíková ABM 45543691 Iné 0,00 € 28.02.2022 01.03.2022 28.02.2022 JUDr. Ondrej Kozolka starosta obce Zmluva
CTR-611762163 Zmluva na zásobníky Tork - CTR-611762163 Obec Volkovce 00308633 Evoline s.r.o. 51683881 Nájmy a prenájmy 0,00 € 14.02.2022 13.02.2025 14.03.2022 JUDr. Ondrej Kozolka starosta obce Zmluva
Zmluva č. 01/03/2022 o prevádzkovaní verejnej kanalizácie Zmluva č. 01/03/2022 o prevádzkovaní verejnej kanalizácie uzatvorená podľa § 269, ods. 2 zákona č. 513/1991 v platnom znení a zákona č. 442/2002 Z.z. Obec Volkovce 00308633 Aquavita plus, spol.s r.o. 36633461 Iné 0,00 € 21.03.2022 21.03.2022 JUDr. Ondrej Kozolka starosta obce Zmluva
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb uzavretý v zmysle zákona č. 452/2021 Z.z. o elektronických komunikáciách a príslušných ustanovení zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov, č. zmluvy 9933426923 Obec Volkovce 00308633 Slovak Telekom, a.s. 35763469 Palivá, energie, voda, telefóny 25,90 € 23.03.2022 23.03.2022 JUDr. Ondrej Kozolka starosta obce Zmluva
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb uzavretý v zmysle zákona č. 452/2021 Z.z. o elektronických komunikáciách a príslušných ustanovení zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov, č. zmluvy 9933427722 Obec Volkovce 00308633 Slovak Telekom, a.s. 35763469 Palivá, energie, voda, telefóny 36,09 € 23.03.2022 24.03.2022 JUDr. Ondrej Kozolka starosta obce Zmluva
Kúpna zmluva Kúpna zmluva uzatvorená podľa ustanovení § 588 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov Obec Volkovce 00308633 Karol Mlynka, Ivan Mlynka, Iveta Valkovičová, Anna Baťalová, Eva Lehnen, Jana Mlynková, Cyril Gašparík, Pavel Švec, Katarína Cigáňová Iné 4 420,00 € 13.04.2022 19.04.2022 JUDr. Ondrej Kozolka starosta obce Zmluva
Kúpna zmluva Kúpna zmluva uzatvorená podľa ustanovení § 588 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov Obec Volkovce 00308633 Mgr. Peter Kukučka Iné 7 800,00 € 20.04.2022 22.04.2022 21.04.2022 JUDr. Ondrej Kozolka starosta obce Zmluva
Zmluva o čistení odpadových vôd Zmluva o čistení odpadových vôd uzatvorená podľa § 261 a § 269, odst.2 zákona č. 513/1991 Zb. v platnom znení Obec Volkovce 00308633 Nitriansky samosprávny kraj – SVETLO Zariadenie sociálnych služieb 00351784 Iné 0,00 € 29.04.2022 02.05.2022 JUDr. Ondrej Kozolka starosta obce Zmluva
Darovacia zmluva Darovacia zmluva uzavretá podľa § 11 ods. 7 písm. b) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z.z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov a § 628 a nasl. Občianskeho zákonníka Obec Volkovce 00308633 Slovenská republika - Štatistický úrad SR 00166197 Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie 304,80 € 01.03.2022 17.05.2022 JUDr. Ondrej Kozolka starosta obce Zmluva
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »