Priemstav Levice, s.r.o.


Informácie
  • Názov: Priemstav Levice, s.r.o.
  • IČO: 36542598
  • Adresa: Tabaková 36, Levice

Súvisiace dokumenty

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
183/2022 Na základe Zmluvy o dielo č.01/01/2021 zo dňa 20.1.2021 Vám fakturujeme za realizáciu odsúhlasených naviac prác na rekonštrukcii chodníka na cintoríne obce Volkovce Obec Volkovce 00308633 Priemstav Levice, s.r.o. 36542598 Stavebné práce, opravárenské práce 1 967,58 € 11.05.2022 09.06.2022 JUDr. Ondrej Kozolka starosta obce Faktúra
Zmluva o dielo č. 01/01/2021 Zmluva o dielo č. 01/01/2021 uzatvorená v zmysle ustanovená § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov Obec Volkovce 00308633 Priemstav Levice, s.r.o. 36542598 Stavebné práce, opravárenské práce 28 796,39 € 20.01.2021 20.01.2021 JUDr. Ondrej Kozolka starosta obce Zmluva
453/2021 Realizácia stavebných prác na rekonštrukciuu spevnených plôch na cintoríne obce volkovce Obec Volkovce 00308633 Priemstav Levice, s.r.o. 36542598 Stavebné práce, opravárenské práce 28 194,83 € 13.12.2021 05.01.2022 JUDr. Ondrej Kozolka starosta obce Faktúra
Zmluva o dielo č. 01/01/2021, Dodatok č. 1 Zmluva o dielo č. 01/01/2021 - Dodatok č. 1 uzatvorená v zmysle ustanovená § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov Obec Volkovce 00308633 Priemstav Levice, s.r.o. 36542598 Stavebné práce, opravárenské práce 0,00 € 09.09.2021 09.09.2021 JUDr. Ondrej Kozolka starosta obce Zmluva
93/2019 Stavebné práce na realizácii projektu "Rekonštrukcia vnút. priestorov školského zariadenia" Obec Volkovce 00308633 Priemstav Levice, s.r.o. 36542598 Stavebné práce, opravárenské práce 2 100,00 € 03.04.2019 03.05.2019 JUDr. Ondrej Kozolka starosta obce Faktúra
Zmluva o dielo Zmluva o dielo uzatvorená v zmysle ustanovení § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov Obec Volkovce 00308633 Priemstav Levice, s.r.o. 36542598 Stavebné práce, opravárenské práce 44 111,32 € 28.08.2018 28.08.2018 JUDr. Ondrej Kozolka starosta obce Zmluva
33/2018 V zmysle § 18 ods. 3 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní naviac práce projektu "Rekonštrukcia budovy školského bytu a školskej kuchyne Volkovce, ktorý bol realizovaný na základe Zmluvy o dielo zo dňa 28.8.2018 Obec Volkovce 00308633 Priemstav Levice, s.r.o. 36542598 Stavebné práce, opravárenské práce 0,00 € 05.12.2018 05.12.2018 JUDr. Ondrej Kozolka starosta obce Objednávka
356/2018 Realizácia stavebných prác podľa zmluvy o dielo zo dňa 28.8.2018 Obec Volkovce 00308633 Priemstav Levice, s.r.o. 36542598 Stavebné práce, opravárenské práce 44 111,33 € 27.11.2018 17.12.2018 JUDr. Ondrej Kozolka starosta obce Faktúra