Subjekty

Rozšírené vyhľadávanie

IČO  Názov Adresa
00002801 Slovenská republika v mene ktorej koná: Realizátor pod MH SR ako Príjemcom grantových prostriedkov, ktorým je Slovenská inovačná a energetická agentúra Bajkalská 27, 827 99 Bratislava
00166197 Slovenská republika - Štatistický úrad SR Lamačská 3/C, 840 05 Bratislava 45
00178454 Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam, Rastislavova 3, 821 08 Bratislava 2 Rastislavova 914/3, 821 08 Bratislava 2
00198897 Podieľnicke poľnohospodárske družstvo Inovec Volkovce SNP 2, 95187 Volkovce
00308633 Prenajímateľ: Obec Volkovce
0034006656 ZO - RVC v Nitre Fraňa Mojtu 18, 949 01 Nitra
00351784 "SVETLO" Zariadenie sociálnych služieb Olichov Olichov 601/1, 951 87 Volkovce
00397687 Slovenská technická univerzita v Bratislave, org. jednotka FEI STU, Skúšobňa FEI STU, Skúšobné laboratórium svetelnotechnických zariadení Ilkovičova 3, 812 19 Bratislava
00584614 Združenie miest a obcí Slovenska Bezručova 9, 811 09 Bratislava
00587168 Technické služby mesta Zlaté Moravce Bernolákova 59, 953 01 Zlaté Moravce
00686832 Ministerstvo hospodárstva SR Mierová 19, 827 15 Bratislava 212
00893129 Stredná odborná škola technická Ul. 1. mája 22, 953 01 Zlaté Moravce
03440818 Pártystany-Jičín s.r.o. Hrušňová 1201, 506 01 Jičín, CZ
1034866690 Miloš Rajtár AUTODOPRAVA Vozokanská 345/98, 953 05 Čierne Kľačany
11636653 Ing. Pavol Regina - "REGINA" Hattalova 12, 831 03 Bratislava
11648562 Stefan Patyi Samba Lighting System Športová 7, 831 03 Bratislava
11744049 Milan Fiantok BRUFIA 956 11 Dvorany nad Nitrou 268
11760982 Milan Nehéz Športová 213/6, Čierne Kľačany
11760985 Milan Nehéz Čierne Kľačany 213, 953 05 Čierne Kľačany
11761539 Ing. Juraj Štefanka Inžiniering Delta Teslova 85, 951 41 Lužianky
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »