Zmluva č. Zmluva o zriadení vecných bremien, ev. č. oprávneného: 210681-0170000790-VB

Obstarávateľ
 • Názov: Obec Volkovce
 • IČO: 00308633
Zmluvný partner
Zodpovedná osoba
 • Podpísal: JUDr. Ondrej Kozolka
 • Funkcia: starosta obce
Informácie o zmluve
 • Kategória: Palivá, energie, voda, telefóny
 • Číslo zmluvy: Zmluva o zriadení vecných bremien, ev. č. oprávneného: 210681-0170000790-VB
 • Názov zmluvy: Zmluva o zriadení vecných bremien uzatvorená podľa § 151n a nasl. zák. č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov ev. č. oprávneného: 210681-0170000790-VB
 • Dátum uzavretia: 17.05.2021
 • Dátum účinnosti:
 • Dátum platnosti do:
 • Celková hodnota: 0,00 €
 • Celková hodnota v CM: [originalna_mena]
 • Dátum zverejnenia: 19.05.2021
 • Poznámka: V súvislosti s investičným zámerom Povinného uzatvorili Povinný a oprávnený dňa 25.2.2021 zmluvu o pripojení odberných elektrických zariadení žiadateľa do distribučnej sústavy č. 170000790 (ďalej len "Zmluva o pripojení"). V Zmluve o pripojení sa Oprávnení zaviazal, že v rámci stavby "NA NNK Volkovce, Konopiská 10RD" vybuduje na vlastné náklady a nebezpečenstvo elektroenergetické stavby a zariadenia distribučnej sústavy.
Prílohy