Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov  Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0605/2022/DZI/048 Darovacia zmluva Obec Štítnik 00328871 Mesto Rožňava, Stredisko služieb škole 00328758 Iné 0,00 € 16.03.2023 30.03.2023 Ladislav Belányi starosta obce Zmluva
2023/01/D Darovacia zmluva Obec Štítnik 00328871 Komposesorát pozemkové spoločenstvo Štítnik 31304109 Stavebné práce, opravárenské práce 0,00 € 03.08.2023 05.08.2023 Ladislav Belányi starosta obce Zmluva
2023/03/D Darovacia zmluva Obec Štítnik 00328871 PD Roštár s.r.o. 44053835 Iné 0,00 € 03.08.2023 04.08.2023 Ladislav Belányi starosta obce Zmluva
2023/02/D Darovacia zmluva Obec Štítnik 00328871 BELA Martina Belányiová 48040029 Iné 0,00 € 03.08.2023 04.08.2023 Ladislav Belányi starosta obce Zmluva
390/2023/014 Darovacia zmluva Obec Štítnik 00328871 FÚRA, s r.o. Košice 36211451 Stavebné práce, opravárenské práce 0,00 € 14.03.2023 04.08.2023 Ladislav Belányi starosta obce Zmluva
2023/06/D Darovacia zmluva Obec Štítnik 00328871 UNIPRA s.r.o. 50539744 Iné 0,00 € 03.08.2023 06.09.2023 Ladislav Belányi starosta obce Zmluva
2023/05/D Darovacia zmluva Obec Štítnik 00328871 KIBUC, s.r.o. 36602663 Iné 0,00 € 05.08.2023 04.08.2023 Ladisla Belányi starosta obce Zmluva
Dodatok N20200120006D04 Dodatok k Zmluve o spolupráci č.N20200120006 Obec Štítnik 00328871 Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR 30854687 Iné 0,00 € 21.06.2023 22.06.2023 Ladislav Belányi starosta obce Zmluva
dodatok č. 2 k zmluve 200/2020 Dodatok č. 2 k zmluve o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov Obec Štítnik 00328871 NATUR-PACK, a.s. 35979798 Iné 0,00 € 16.03.2023 16.03.2023 Ladislav Belányi starosta obce Zmluva
6300140701/7 Dodatok č.7 Dodatok č. 7 k Zmluve o dodávke plynu Obec Štítnik 00328871 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 44658591 Iné 0,00 € 18.05.2023 05.06.2023 Ladislav Belányi starosta obce Zmluva
Dodatok č. 1/2023 k Zmluve o dielo 493/2022 Dodatok č.1 k Zmluve o dielo uzatvorenej dňa 7.9.2022 Obec Štítnik 00328871 STAVEX Rožňava s.r.o. 51193116 Iné 0,00 € 06.10.2023 09.10.2023 Ladislav Belányi starosta obce Zmluva
122/2023 Dodatok č.4 k zmluve o poskytovaní služieb v oblasti triedeného zberu zo dňa 10.07.2020 Obec Štítnik 00328871 FÚRA, s r.o. Košice 36211451 Iné 0,00 € 21.02.2023 23.02.2023 Ladislav Belányi starosta obce Zmluva
N20200120006D03 Dodatok k zmluve o spolupráci v rámci č. N20200120006 v rámci NP Podpora a zvyšovanie terénnej sociálnej práce Obec Štítnik 00328871 Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR 30854687 Iné 0,00 € 25.01.2023 01.03.2023 28.02.2023 Ladislav Belányi starosta obce Zmluva
N20200120006D03 Dodatok k zmluve o spolupráci v rámci č. N20200120006 v rámci NP Podpora a zvyšovanie terénnej sociálnej práce Obec Štítnik 00328871 Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR 30854687 Iné 0,00 € 21.01.2023 01.03.2023 28.02.2023 Ladislav Belányi starosta obce Zmluva
Dodatok k zmluve 2100307614C/2023 Dodatok k Zmluve o združenej dodávke elektriny Obec Štítnik 00328871 Východoslovenská energetika a.s. 4483767 Iné 0,00 € 19.06.2023 22.06.2023 Ladislav Belányi Zmluva
741/2023 dodatok ku Zmluve o poskytovaní verejných služieb Obec Štítnik 00328871 Slovak Telekom, a.s. 35763469 Iné 0,00 € 15.12.2023 19.12.2023 Ladislav Belányi starosta obce Zmluva
23/43/054/279 Dohoda o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvorenia pracovných miest Obec Štítnik 00328871 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Rožňava 30794536 Stavebné práce, opravárenské práce 0,00 € 29.03.2023 30.03.2023 Ladislav Belányi starosta obce Zmluva
23/43/054/311 Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb pre obce Obec Štítnik 00328871 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Rožňava 30794536 Stavebné práce, opravárenské práce 0,00 € 29.03.2023 30.03.2023 Ladislav Belányi starosta obce Zmluva
VP/23/03365/001 Hromadná licenčná zmluva Obec Štítnik 00328871 SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam 00178454 Iné 0,00 € 21.08.2023 05.09.2023 Ladislav Belányi starosta obce Zmluva
331/2023 Kúpna zmluva Obec Štítnik 00328871 Messer Medical Home Care Slovakia, s.r.o. 46378979 Iné 0,00 € 12.06.2023 16.06.2023 Ladislav Belányi starosta obce Zmluva
1 2 3 4 5 »