INITED, s.r.o.


Informácie
  • Názov: INITED, s.r.o.
  • IČO: 47420545
  • Adresa: J. Stanislava 29, 841 05 Bratislava

Súvisiace dokumenty

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
007/2024 Objednávka vykonania procesu verejného obstarávania na stavebné práce "Odstránenie stavieb rodinných domov v obci Streda nad Bodrogom" Streda nad Bodrogom 00331970 INITED, s.r.o. 47420545 Iné 0,00 € 09.01.2024 12.01.2024 Zoltán Mento starosta obce Objednávka
02/2024 Faktúra za služby spojené so zabezpečením procesu verejného obstarávania " Rekonštrukcia domu smútku v obci Streda nad Bodrogom" Streda nad Bodrogom 00331970 INITED, s.r.o. 47420545 Iné 300,00 € 07.02.2024 16.02.2024 Zoltán Mento starosta obce Faktúra
06/2024 Faktúra za služby spojené s vypracovaním žiadosti o NFP v rámci výzvy MAS_015/7.4/6 na projekt "Rekonštrukcia domu smútku v obci Streda nad Bodrogom" Streda nad Bodrogom 00331970 INITED, s.r.o. 47420545 Iné 400,00 € 07.02.2024 16.02.2024 Zoltán Mento starosta obce Faktúra
12/2024 Faktúra za vykonanie procesu verejného obstarávania na stavebné práce "Odstránenie stavieb rodinných domov v obci Streda nad Bodrogom" Streda nad Bodrogom 00331970 INITED, s.r.o. 47420545 Iné 250,00 € 05.03.2024 12.03.2024 Zoltán Mento starosta obce Faktúra
052/2024 Objednávka vykonania verejného obstarávania na výber projektanta na vyhotovenie projektovej dokumentácie na stavbu " Vodozádržné opatrenia v obci Streda nad Bodrogom" Streda nad Bodrogom 00331970 INITED, s.r.o. 47420545 Iné 0,00 € 22.03.2024 05.04.2024 Zoltán Mento starosta obce Objednávka
23/2024 Faktúra za vypracovanie projektovej dokumentácie stavby,,Vodozádržné opatrenia v obci Streda nad Bodrogom" Streda nad Bodrogom 00331970 INITED, s.r.o. 47420545 Iné 275,00 € 06.05.2024 10.05.2024 Zoltán Mento starosta obce Faktúra
086/2024 Objednávka zabezpečenia procesu verejného obstarávania na zhotoviteľa na stavebné práce na predmet zákazky " Zníženie energetickej náročnosti Materskej školy v obci Streda nad Bodrogom" Streda nad Bodrogom 00331970 INITED, s.r.o. 47420545 Iné 0,00 € 03.06.2024 05.06.2024 Zoltán Mento starosta obce Objednávka
007/2023 Objednávka vykonania VO na výber projektanta na vyhotovenie projektovej dokumentácie na stavbu "Zníženie energetickej náročnosti verejnej budovy v obci Streda nad Bodrogom" Streda nad Bodrogom 00331970 INITED, s.r.o. 47420545 Iné 0,00 € 17.01.2023 23.01.2023 Zoltán Mento starosta obce Objednávka
039/2023 Objednávka vykonania procesu verejného obstarávania na stavebné práce na stavbu "Kompostáreň v obci Streda nad Bodrogom" Streda nad Bodrogom 00331970 INITED, s.r.o. 47420545 Iné 0,00 € 15.03.2023 15.03.2023 Zoltán Mento starosta obce Objednávka
064/2023 Objednávka vykonania verejného obstarávania na výber Externý manažment pre projekt s názvom: Kompostáreň v obci Streda nad Bodrogom Streda nad Bodrogom 00331970 INITED, s.r.o. 47420545 Iné 0,00 € 04.05.2023 05.05.2023 Zoltán Mento starosta obce Objednávka
24/2023 Faktúra za verejné obstarávanie na výber externý manažment pre projekt: Kompostáreň v obci Streda nad Bodrogom Streda nad Bodrogom 00331970 INITED, s.r.o. 47420545 Iné 450,00 € 09.05.2023 16.05.2023 Zoltán Mento starosta obce Faktúra
32/2023 Faktúra za služby spojené so zabezpečením VO pre predmet zákazky,, Kompostáreň v obci " Streda nad Bodrogom 00331970 INITED, s.r.o. 47420545 Iné 350,00 € 14.06.2023 21.06.2023 Zoltán Mento starosta obce Faktúra
47/2023 Faktúra za služby spojené so zabezpečením procesu verejného obstarávania,,Kompostáreň v obci streda nad Bodrogom" Streda nad Bodrogom 00331970 INITED, s.r.o. 47420545 Iné 1 450,00 € 05.09.2023 18.09.2023 Zoltán Mento starosta obce Faktúra
143/2023 Objednávka vykonania procesu verejného obstarávania na stavebné práce na stavbu "Rekonštrukcia domu smútku v obci Streda nad Bodrogom" Streda nad Bodrogom 00331970 INITED, s.r.o. 47420545 Právne a konzultačné služby 0,00 € 29.09.2023 04.10.2023 Zoltán Mento starosta obce Objednávka
144/2023 Objednávka vypracovania žiadosti o NFP v rámci výzvy MAS BODROG o.z.- "Rekonštrukcia domu smútku v obci Streda nad Bodrogom" Streda nad Bodrogom 00331970 INITED, s.r.o. 47420545 Právne a konzultačné služby 0,00 € 29.09.2023 04.10.2023 Zoltán Mento starosta obce Objednávka
003/2022 Objednávka na vykonanie VO na výber projektanta na vyhotovenie PD na stavbu: "Zberný dvor v obci Streda nad Bodrogom" Streda nad Bodrogom 00331970 INITED, s.r.o. 47420545 Iné 0,00 € 13.01.2022 13.01.2022 Zoltán Mento starosta obce Objednávka
022/2022 Objednávka na zabezpečenie procesu VO na predmet zákazky "Technika pre Zberný dvor v obci Streda nad Bodrogom" Streda nad Bodrogom 00331970 INITED, s.r.o. 47420545 Iné 0,00 € 09.03.2022 09.03.2022 Zoltán Mento starosta obce Objednávka
28/2022 Faktúra za verejné obstarávanie na výber projektanta na vyhotovenia PD - "Zberný dvor v obci Streda nad Bodrogom" Streda nad Bodrogom 00331970 INITED, s.r.o. 47420545 Iné 300,00 € 07.06.2022 13.06.2022 Zoltán Mento starosta obce Faktúra
084/2022 Objednávka na vykonanie VO na výber projektanta na vyhotovenie PD na stavbu: "Zberný dvor v obci Streda nad Bodrogom" Streda nad Bodrogom 00331970 INITED, s.r.o. 47420545 Iné 0,00 € 23.05.2022 23.05.2022 Zoltán Mento starosta obce Objednávka
142/2022 Objednávka na zabezpečenie procesu VO na predmet zákazky "Vypracovanie účelových energetických auditov v obci SNB" Streda nad Bodrogom 00331970 INITED, s.r.o. 47420545 Iné 0,00 € 28.09.2022 28.09.2022 Zoltán Mento starosta obce Objednávka
1 2 3 »