Subjekty

Rozšírené vyhľadávanie

IČO  Názov Adresa
00687308 Slovenský futbalový zväz Tomášikova 23/D, 821 010 Bratislava
00686930 Tatra banka, a.s., odštepý závod Raiffeisen banka Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava 1
0037954521 Slovenská legálna metrológia, n.o. Hviezdoslavova 31, 974 01 Banská Bystrica
0017323266 Orbis Pictus Istropolitana spol. s r.o. Bratislava Hrachová 34, 82105 Bratislava
00164844 Štátna filharmónia Košice Dom umenia, Moyzesova 66, 040 01 Košice
00164348 Národný inštitút vzdelávania mládeže Ševčenkova 11, P.O.BOX 58/ 850 05 Bratislava
00162574 Stredná odborná škola veterinárna Námestie mladých poľnohospodárov 2, 040 17 Košice
00157715 Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre Trieda . Hlinku 1, 949 01 Nitra
00151653 Slovenská sporiteľňa, a.s. Tomášiková 48, 832 37 Bratislava
00151513 Úrad vlády Slovenskej republiky Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava 1
« 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12