Subjekty

Rozšírené vyhľadávanie

IČO  Názov Adresa
00164844 Štátna filharmónia Košice Dom umenia, Moyzesova 66, 040 01 Košice
00164348 Národný inštitút vzdelávania mládeže Ševčenkova 11, P.O.BOX 58/ 850 05 Bratislava
00162574 Stredná odborná škola veterinárna Námestie mladých poľnohospodárov 2, 040 17 Košice
00157715 Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre Trieda . Hlinku 1, 949 01 Nitra
00151653 Slovenská sporiteľňa, a.s. Tomášiková 48, 832 37 Bratislava
00151513 Úrad vlády Slovenskej republiky Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava 1
« 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12