012013

Obstarávateľ
 • Názov: Stredná odborná škola s VJM
 • IČO: 00654299
Úspešný uchádzač
 • Názov: Andrej Bugár - B - SERVIS
 • IČO: 11866136
 • Adresa:Poľovnícka 1113/38, 932 01 Veľký Meder
 • Celková suma:1 746,00 € (s DPH)
Informácie o zákazke
 • Číslo obstarávania: 012013
 • Predmet: Pracovné stoly do elektrodielne na OV - 6 ks
 • Opis predmetu zákazky:
 • Typ: Zákazka podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z.
 • Poznámka:
 • Dátum zverejnenia:01.07.2013
Termíny
 • Predloženia ponuky: 04.07.2013
 • Otvárania ponúk - ostatné:
 • Otvárania ponúk - kritéria:
Tlačiť