Kontakt

Stredná odborná škola s VJM


Gyulu Szabóa 21,
929 01 Dunajská Streda

Telefón: 0910400522
E-mail: nagyova.adriana@zupa-tt.sk